Darbuotojų kontaktai

 

Pareigos

Vardas, pavardė

Telefonas

Elektroninis paštas

 

Direktorius

Vygandas Mozeris

(8 318)  56 282

pensionatas@gmail.com

Plačiau

Personalo inspektorė - sekretorė

Asta Žalnerauskienė

(8 318)  56 286

pensionatas@gmail.com

veisiejusgn@gmail.com

Plačiau

Apskaitos ir finansų padalinys

   

 

 

Vyr. buhalterė

Rita Turčinavičienė

(8 318)  56 653

pensionatas@gmail.com

veisiejusgn@gmail.com

Plačiau

Buhalterė - kasininkė

Jurgita Česnienė

(8 318)  56 653

pensionatas@gmail.com

Plačiau
Viešųjų pirkimų specialistė Irma Kunsevičienė (8 318) 56 286

pensionatas@gmail.com

veisiejusgn@gmail.com

Plačiau

Socialinio darbo padalinys

   

 

 

Soc. darbo padalinio vadovė

Ingrida Želionienė

(8 318)  56 286

pensionatas@gmail.com

Plačiau

Soc. darbuotojas

Karolis Kubilius

(8 318)  56 286

pensionatas@gmail.com

Plačiau

Soc. darbuotoja

Jurgita Sadeckiene

(8 318)  56 286

pensionatas@gmail.com

Plačiau

Soc. darbuotoja

Sonata Varnelienė

(8 318)  56 286

pensionatas@gmail.com

Plačiau

Soc. darbuotoja

Eglė Jančiauskienė

(8 318)  56 286

pensionatas@gmail.com

Plačiau
Soc. darbuotoja

Irma Motukienė (vaiko priežiūros atostogos)

(8 318)  56 286

pensionatas@gmail.com

Plačiau
Soc. darbuotoja Inga Pupininkaitė (8 318) 56 286 pensionatas@gmail.com Plačiau
Soc. darbuotoja Daiva Kočiūnienė (8 318) 56 286 pensionatas@gmail.com Plačiau

Soc. darbuotojų padėjėja

Zita Balčiuvienė

(8 318)  56 286

 

Plačiau
Soc. darbuotojų padėjėja Laima Radzevičienė (8 318)  56 286   Plačiau
Soc. darbuotojų padėjėja Eglė Čakaitė (vaiko priežiūros atostogos) (8 318) 56 286    Plačiau
Soc. darbuotojų padėjėja Eglė Pečiukonė (8 318) 56 286   Plačiau 

Soc. darbuotojų padėjėja

Ramunė Andrulionienė

(8 318)  56 286

 

Plačiau

Soc. darbuotojų padėjėja

Vilija Damanskienė

(8 318)  56 286

 

Plačiau
Soc. darbuotojų padėjėja Daiva Daugėlienė (8 318)  56 286   Plačiau
Soc. darbuotojų padėjėja Renata Valukonienė (8 318)  56 286   Plačiau
Soc. darbuotojų padėjėja Živilė Bujanauskienė (8 318)  56 286   Plačiau
Soc. darbuotojų padėjėja Ilona Viselgienė (8 318)  56 286   Plačiau
Soc. darbuotojų padėjėja Ramunė Apolskaitė (8 318) 56 286   Plačiau
Soc. darbuotojų padėjėja Agnė Mockevičienė (8 318) 56 286   Plačiau

Soc. darbuotojų padėjėja

Jūratė Žaliaduonienė

(8 318)  56 286

 

Plačiau

Medicininės reabilitacijos padalinys

   

 

 

Medicininės reabilitacijos padalinio vadovė

Zita Narkevičienė

(8 318)  56 286

pensionatas@gmail.com

Plačiau

Gydytoja

Valerija Žukauskienė

(8 318)  56 286

 

Plačiau
Psichiatras Vladimiras Bobrovas (8 318)  56 286   Plačiau

Kineziterapeutė

Daiva Varnienė

(8 318)  56 286

 

Plačiau

Bendr. praktikos slaugytoja

Vilma Barkauskienė

(8 318)  56 286

 

Plačiau

Bendr. praktikos slaugytoja

Jolanta Bendoravičienė

(8 318)  56 286

 

Plačiau

Bendr. praktikos slaugytoja

Jūratė Savukynienė

(8 318)  56 286

 

Plačiau

Bendr. praktikos slaugytoja

Ramunė Slavinskienė

(8 318)  56 286

 

Plačiau
Bendr. praktikos slaugytoja Nijolė Aranauskienė (8 318) 56 286   Plačiau
Masažuotoja  Nijolė Klimašauskaitė (8 318) 56 286   Plačiau

Slaugytojos padėjėja

Reda Alinskienė

(8 318)  56 286

 

Plačiau

Slaugytojos padėjėja

Rima Andriuškevičienė

(8 318)  56 286

 

Plačiau

Slaugytojos padėjėja

Aldona Balevičienė

(8 318)  56 286

 

Plačiau

Slaugytojos padėjėja

Angelė Dapkūnienė

(8 318)  56 286

 

Plačiau

Slaugytojos padėjėja

Ina Gudelaitienė

(8 318)  56 286

 

Plačiau

Slaugytojos padėjėja

Aldona Kavaliauskienė

(8 318)  56 286

 

Plačiau
Slaugytojos padėjėja Jūratė Kazakevičienė (8 318)  56 286   Plačiau

Slaugytojos padėjėja

Dalė Jogienė

(8 318)  56 286

 

Plačiau

Slaugytojos padėjėja

Danutė Kuzminskienė

(8 318)  56 286

 

Plačiau

Slaugytojos padėjėja

Irena Packevičienė

(8 318)  56 286

 

Plačiau

Slaugytojos padėjėja

Irina Milavickaitė

(8 318)  56 286

 

Plačiau
Slaugytojos padėjėja Ilona Mikalonienė (8 318)  56 286   Plačiau

Slaugytojos padėjėja

Virginija Pajauskienė

(8 318)  56 286

 

Plačiau

Slaugytojos padėjėja

Ona Poteliūnienė

(8 318)  56 286

 

Plačiau

Slaugytojos padėjėja

Virginija Savostienė

(8 318)  56 286

 

Plačiau

Slaugytojos padėjėja

Laima Savukynienė

(8 318)  56 286

 

Plačiau

Slaugytojos padėjėja

Ramunė Žukauskienė

(8 318)  56 286

 

Plačiau

Slaugytojos padėjėja

Vilma Žurinskienė

(8 318)  56 286

 

Plačiau
Slaugytojų padėjėja Jurgita Savonė (8 318) 56 286   Plačiau 
Slaugytojų padėjėja Jūratė Sukackienė (8 318) 56 286   Plačiau
Slaugytojų padėjėja Zita Valeikienė (8 318) 56 826   Plačiau

Maisto paruošimo padalinys

   

 

 

Dietistė

Laimutė Kiaulevičienė

(8 318)  56 286

pensionatas@gmail.com

Plačiau

Virėja

Elvyra Bieliauskienė

(8 318)  56 286

 

Plačiau

Virėja

Jolanta Kunigėlienė

(8 318)  56 286

 

Plačiau

Virėja

Virginija Mikelionienė

(8 318)  56 286

 

Plačiau

Virėja

Laimutė Petuškaitė

(8 318)  56 286

 

Plačiau
Virtuvės darbininkė - indų plovėja Ona Miliuvienė (8 318) 56 286    Plačiau
Virtuvės darbininkė - indų plovėja Virginija Kielaitienė (8 318) 56 286    Plačiau
Virtuvės darbininkė - indų plovėja Laima Truskienė (8 318) 56 286    Plačiau

Ūkio dalies padalinys

   

 

 

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

Vincas Leščinskas

(8 318)  56 286

pensionatas@gmail.com

Plačiau

Sandėlininkė

Birutė Račkauskienė

(8 318)  56 286

 

Plačiau

Stalius

Sigitas Mikelionis

(8 318)  56 286

 

Plačiau

Elektrikas

Vilius Mikelionis

(8 318)  56 286

 

Plačiau

Šaltkalvis  - santechnikas

Deimantas Milius

(8 318)  56 286

 

Plačiau

Vairuotojas

Antanas Ažukas

(8 318)  56 286

 

Plačiau
Siuvėja Anelė Petruškevičienė (8 318) 56 286   Plačiau
Kirpėja Gintarė Stonkuvienė (8 318) 56 286   Plačiau
Skalbėja Marytė Ambrasiūnienė (8 318) 56 286   Plačiau
Valytoja Zita Gazdziauskienė (8 318) 56 286   Plačiau
Valytoja Dalia Valentienė (8 318) 56 826   Plačiau
Valytoja  Daina Masionienė (8 318) 56 286   Plačiau
Budintysis Arūnas Pečiukonis (8 318)  56 286   Plačiau
Budintysis Kęstutis Savosta (8 318)  56 286   Plačiau
Budintysis Vitas Truska (8 318)  56 286   Plačiau
Budintysis Svajūnas Braslauskas (8 318)  56 286   Plačiau