B. PR. SLAUGYTOJAS

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, aukštąjį koleginį išsilavinimą arba aukštesnyjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą ar jam prilygintos medicinos mokyklos slaugos studijos.
 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį.
 • privalo žinoti:
 • nacionalinės ir tarptautinės sveikatos politikos nuostatas;
 • sveikatos priežiūrą reglamentuojančius teisės aktus;
 • sveikatos priežiūros įstaigų administravimo ypatumus;
 • globos namų specialistų komandinio darbo ir komandos formavimo principus;
 • sveikatos stiprinimo principus ir ligų profilaktiką;
 • slaugos procesą, slaugos modelius;
 • darbuotojų saugos ir sveikatos principus;
 • higienos normų reikalavimus;
 • žmogaus organizmo sandarą, organų bei organų sistemų funkcijas;
 • įvairių amžiaus grupių asmenų fizinės ir psichikos raidos etapus ir jų ypatumus;
 • dažniausiai pasitaikančių organizmo sistemų ligų simptomus, plitimo būdus ir galimas komplikacijas;
 • medicinos prietaisų veikimo ir valdymo principus;
 • vaistų farmakokinetikos ir farmakodinamikos pagrindus, vaistų laikymo taisykles ir vartojimo būdus;
 • pagrindinius medicininės reabilitacijos principus, metodus ir priemones;
 • turi išmanyti:
 • socialinių, kultūrinių, ekonominių, istorinių ir politinių veiksnių įtaką žmogaus sveikatai;
 • profesinės etikos nuostatas;
 • žmogaus organizmo anatominius ir fiziologinius ypatumus įvairiais amžiaus tarpsniais;
 • bendras organizmo reakcijas į pažeidimą;
 • patologinius procesus, vykstančius žmogaus organizme;
 • biocheminius ir klinikinius tyrimus;
 • dietetikos principus;
 • specializuotos slaugos principus;
 • imunoprofilaktikos įtaką sveikatai;
 • skausmo valdymo principus;
 • tanatologijos pagrindus.
 • įvairaus amžiaus žmonių bendrosios anatomijos, fiziologijos, patologijos pagrindus;
 • aseptikos, antiseptikos reikalavimus;
 • mikrobiologijos pagrindus;
 • dažnai pasitaikančių ligų priežastis, simptomus, jų plitimo būdus, galimas komplikacijas ir kaip tų ligų išvengti;
 • vaistų veikimo principus, skirstymą pagal farmakologines grupes;
 • visų amžiaus grupių žmonių, taip pat ir mirštančiųjų slaugos ypatybes;
 • mitybos mokslo pagrindus;
 • asmens ir aplinkos priežiūros higienos reikalavimus;
 • pagrindinius sveikatos priežiūrą reglamentuojančius dokumentus.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, privalo vykdyti šias funkcijas:

 

 • stebėti gyventojų sveikatos būklę, apie pokyčius informuoti med. reabilitacijos vadovę arba gydytojus.
 • operatyviai reaguoti į sveikatos pokyčius bei gyvybei pavojingas gyventojų būsenas, teikti neatidėliotiną medicinos pagalbą.
 • globos namų gyventoją, apsirgusį infekcine liga, nedelsiant izoliuoti nuo kitų gyventojų bei darbuotojų.
 • Atlikti slaugos veiksmus:
 • paruošti slaugytojo darbo vietą pagal aseptikos ir antiseptikos reikalavimus;
 • dirbti su medicinos prietaisais ir juos prižiūrėti;
 • paruošti tirpalus, skirtus valyti ir dezinfekuoti;
 • komplektuoti slaugos priemones;
 • paruošti gyventoją diagnostiniams tyrimams, supažindinti su tyrimo eiga ir galimomis komplikacijomis;
 • paimti kraujo ėminius diagnostiniams tyrimams iš piršto, venos;
 • matuoti gliukozės ir cholesterolio kiekį kraujyje;
 • surinkti ar paimti šlapimo, išmatų, skreplių, skrandžio turinio mėginius diagnostiniam ištyrimui;
 • įvertinti gyventojų higienos būklę;
 • atlikti odos ir jos priedų higieninę priežiūrą;
 • plauti makštį, atlikti makšties instiliacijas;
 • plauti ausis, akis;
 • valyti nosies landas;
 • prižiūrėti burnos ertmę;
 • vykdyti pragulų profilaktiką ir priežiūrą;
 • keisti gyventojo kūno padėtį;
 • transportuoti gyventoją;
 • matuoti, vertinti ir registruoti kūno temperatūrą;
 • matuoti, vertinti ir registruoti kraujo spaudimą;
 • skaičiuoti, vertinti ir registruoti pulsą;
 • kontroliuti ir registruoti moterų menstruacinį ciklą;
 • užrašyti EKG;
 • atlikti išorinį širdies masažą ir dirbtinį kvėpavimą;
 • išsiurbti kvėpavimo takų sekretą;
 • taikyti deguonies terapiją;
 • prižiūrėti tracheostominį vamzdelį;
 • atlikti šlapimo pūslės kateterizavimą minkštu kateteriu;
 • prižiūrėti šlapimo pūslės kateterį;
 • stebėti, vertinti ir dokumentuoti gyventojo diurezę;
 • plauti šlapimo pūslę, atlikti šlapimo pūslės instiliaciją minkštu kateteriu;
 • atlikti injekciją (į odą, poodį, raumenis, veną);
 • paruošti antibiotikus injekcijoms ar infuzijoms;
 • pasiruošti ir atlikti lašelinę infuziją, keisti tirpalus;
 • skiepyti gyventojus teisės aktų nustatyta tvarka;
 • stebėti ir vertinti gyventojo skysčių balansą;
 • maitinti ir girdyti gyventoją;
 • organizuoti maisto skirstymą ir jo pateikimą gyventojui;
 • zonduoti ir plauti skrandį sąmoningam gyventojui;
 • maitinti gyventoją per zondą, stomą;
 • klizmuoti gyventoją;
 • parinkti ir naudoti pakišamuosius indus;
 • naudoti ir keisti sauskelnes;
 • skatinti šlapinimosi refleksą;
 • prižiūrėti dirbtines kūno angas;
 • išdalyti, sugirdyti gyventojams kietus ar skystus vaistus, stebėti jų poveikį, šalutines   organizmo reakcijas;
 • dokumentuoti vaistų suvartojimą;
 • dėti vaginalines, rektalines žvakutes;
 • lašinti lašus į akis, nosį, ausis;
 • tepti tepalus;
 • stabdyti išorinį kraujavimą;
 • uždėti kompresus ir pavilgus;
 • paruošti ir naudoti gydomąsias voneles;
 • uždėti šilumos ar šalčio aplikacijas;
 • tvarstyti, prižiūrėti žaizdas, išimti žaizdos siūlus;
 • uždėti imobilizacinius įtvarus;
 • prižiūrėti drenus;
 • suteikti pagalbą vemiančiam gyventojui;
 • vykdyti hospitalinių infekcijų prevenciją, jų registraciją;
 • suteikti reikiamą informaciją gyventojui ir jo artimiesiems teisės nustatyta tvarka;
 • mokyti gyventoją  sveikos gyvensenos;
 • organizuoti mirusiojo kūno sutvarkymą;
 • tvarkyti medicinines atliekas;
 • vadovaujantis gydytojo paskyrimais tiksliai ir metodiškai atlikti paskirtas procedūras;
 • vertinti slaugos rezultatus;
 • pildyti ir tvarkyti slaugos dokumentaciją, dirbti su įdiegtomis kompiuterinėmis programomis;
 • padėti sunkiai vaikštantiems gyventojams eiti, jei reikia, panaudoti pagalbines priemones;
 • pavaduoti laikinai nesančias kitas slaugytojas (atostogos, komandiruotės ir pan.) metu;
 • kontroliuoti naktinių ir šventinių dienų budėjimo laikotarpiu slaugytojų padėjėjų ir socialinių darbuotojų padėjėjų darbo kokybę, sanitarinių reikalavimų laikymąsi;
 • dalyvauti slaugos kvalifikacijos tobulinimosi kursuose, seminaruose, praktiniuose užsiėmimuose bei teikti pasiūlymus slaugos praktikai tobulinti, darbo kokybei gerinti;
 • atsakyti ir kontoliuoti savo darbo patalpų ir gyvenamųjų patalpų sanitarinių reikalavimų laikymąsi;
 • būti susipažinus darbo saugos ir priešgaisrinės saugos instrukcijomis;
 • vykdyti kitus nenumatytus vienkartinius pavedimus.