FMR SLAUGYTOJAS

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesį kaip aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą, aukštąjį koleginį išsilavinimą arba aukštesnyjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą ar jam prilygintos medicinos mokyklos slaugos studijos.
 • turi turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį.
 • turi žinoti (išmanyti):
 • pagrindinius sveikatos priežiūrą reglamentuojančius teisės aktus;
 • sveikatos priežiūros teorijos ir praktikos pagrindus;
 • sveikos gyvensenos pagrindus;
 • žmogaus anatomiją, fiziologiją ir patologiją, biologines ir socialines ligų priežastis;
 • sugebėti integruoti ir naudoti medicinos, gamtos, etikos bei socialinių mokslų žinias;
 • sveiko žmogaus ir ligonio psichologiją;
 • higienos reikalavimus;
 • medicimos normą MN 101;
 • savarankiškai ir operatyviai priimti sprendimus;
 • gebėti dirbti su neįgaliaisiais ir senyvo amžiaus žmonėmis;
 • organizuoti komandos darbą.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:

 • savarankiškai atlieka fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugas;
 • padeda bendrosios praktikos slaugytojai rinkti svarbiausius duomenis, kurių reikia individualiai ir komandinei slaugai;
 • bendradarbiauja su bendrosios praktikos slaugytojais, gydytojais, kineziterapeutu, soc. darbuotojais, soc. darbuotojų padėjėjais bei kitais globos namų darbuotojais.
 • kvalifikuotai teikti globos namų gyventojams antrines ambulatorines fizinės medicinos ir reabilitacijos slaugos paslaugas:
 • pateikti gyventojui informaciją apie atliekamas procedūras ir jų poveikį pacientų sveikatai;
 • supažindinti pacientus su saugaus elgesio fizioterapijos kabinete taisyklėmis;
 • kiekvieną dieną prieš pradedant dirbti įsitikinti ar prietaisas tinkamas eksploatuoti, ar atitinka saugos ir technikos priežiūros instrukcijas;
 • paaiškina fizioterapinės profilaktikos svarbą žmogaus organizmui;
 • stengiasi pažinti kiekvieną žmogų kaip asmenybę, bendraujant įgyti gyventojo pasitikėjimą ir būti empatišku teikiant jiems fizinės medicinos ir reabilitacijos paslaugas;
 • bendradarbiauja su specialistais, sudarant ir sprendžiant individualius gyventojų globos planus;
 • draudžiama išeiti iš kabineto ir palikti vienus pacientus procedūrų metu;
 • pacientus su riboto judėjimo galimybėmis atsiveža į fizioterapijos kabinetą, padeda pasiruošti procedūrai, palydė atgal į kambarį, esant būtinybei (slaugomiems pacientams) procedūrą atlieka paciento kambaryje;
 • savo darbe vadovaujasi Lietuvoje įteisintomis metodikomis;
 • moko globos namų gyventojus rūpintis savo sveikata, ugdyti sveiką gyvenseną;
 • stebi ligonių sveikatos būklę, apie pokyčius informuoja globos namų gydytoją;
 • operatyviai reaguoja į gyvybei pavojingas gyventojų būsenas, suteikia neatidėliotiną pirmąją medicininę pagalbą;
 • analizuoja, vertina ir apibendrina darbo su gyventojais rezultatus kartu su kitais komandos nariais;
 • laikosi asmens higienos reikalavimų;
 • laikosi darbų saugos reikalavimų;
 • stebi aparatūros ir prietaisų eksploatavimą, atžymint profilaktinių patikrinimų registre;
 • vykdo kitus padalinio vadovo pavedimus, susijusius su darbine veikla.