KINEZITERAPEUTAS

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį.
 • turėti ne žemesnį kaip aukštosios neuniversitetinės ar jai prilygintos medicinos mokyklos studijas bei gavęs aukštojo neuniversitetinio ar jam prilyginto mokslo kineziterapeuto specialybės įgijimo diplomą.
 • planuoti ir organizuoti savo darbą, dirbti komandoje, įvertinti veiklos efektyvumą;
 • išmanyti kineziterapijos naujoves ir mokėti jas pritaikyti praktikoje;
 • išmanyti ir mokėti savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, globos namų direktoriaus įsakymus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius medicinos priežiūros organizavimą;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, mokėti dirbti kompiuteriu;
 • mokėti kaupti, valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją;
 • Išmanyti:
 • kineziterapijos teoriją;
 • įvairaus amžiaus žmonių bendrosios anatomijos, fiziologijos, patologijos pagrindus;
 • aseptikos, antiseptikos reikalavimus;
 • pagrindinius sveikatos priežiūrą reglamentuojančius dokumentus;
 • dažnai pasitaikančių ligų priežastis, simptomus, jų plitimo būdus, galimas komplikacijas ir kaip tų ligų išvengti;
 • visų amžiaus grupių žmonių kineziterapijos ypatybes;
 • mitybos mokslo pagrindus;
 • asmens ir aplinkos priežiūros higienos reikalavimus.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, privalo vykdyti šias pareigas:

 • įvertinti globos namų gyventojo psichinę ir fizinę būklę, žinoti jo problemas, sudaryti gydymo tikslus ir uždavinius, individualią gydymo programą ir vertinti:
 • odos būklę (spalvą, vientisumą);
 • suvokimą, bendravimą;
 • kompensacinių ir ortopedinių (pagalbinių) priemonių poreikį;
 • techninės pagalbos priemonių poreikį;
 • antropometrinius duomenis;
 • kraujo spaudimą, širdies susitraukimų dažnį ir ritmą;
 • kvėpavimo dažnį, ritmą ir garsą;
 • skausmą;
 • judesių amplitudes;
 • raumenų būklę (apimtį, ilgį, jėgą, ištvermę, koordinaciją, įtempimą, tonusą);
 • statinę ir dinaminę laikyseną;
 • statinę ir dinaminę pusiausvyrą;
 • koordinaciją, judesių valdymą;
 • eiseną;
 • funkcinį savarankiškumą;
 • motyvaciją ir savarankiškumą;
 • Atlikti:
 • gydymą padėtimi;
 • gydomuosius pratimus;
 • pasyvius, pusiau aktyvius, aktyvius, su pasipriešinimu;
 • stabilizavimo;
 • pusiausvyros;
 • koordinacijos;
 • pliometrinius;
 • tempimo (statinio, dinaminio, pozicinio);
 • izometrinius, izotoninius, izokinetinius;
 • atpalaidavimo;
 • kvėpavimo;
 • funkcinius;
 • aktyvaus slopinimo;
 • minkštųjų audinių mobilizacijos;
 • stuburo ir sąnarių mobilizacijos;
 • Fizikinius veiksnius:
 • elektros terapiją (elektrinę raumenų stimuliaciją);
 • šalčio terapiją (šalčio paketai; šaldantis aerozolis);
 • šilumos terapiją (sausa šiluma; šiltos pakuotės; parafino vonelės);
 • šviesos terapiją (infraraudonieji spinduliai);
 • garso terapija (ultragarsas).
 • Parinkti ir pritaikyti:
 • judėjimo technines pagalbos priemones;
 • ortopedijos technines priemones.