KIRPĖJAS

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą profesinę kirpėjo kvalifikaciją.
 • turėti 1 metų kirpėjo darbo patirtį.
 • privalo žinoti:
 • plaukų ir odos savybes;
 • cheminių ir dažančių preparatų bei mišinių receptus, jų poveikį odai ir plaukams;
 • darbo įrankių ir prietaisų konstrukciją bei eksploatavimo taisykles;
 • darbo įrankiams dezinfekuoti medžiagų sudėtį, poveikį ir kaip tomis medžiagomis naudotis;
 • saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, higienos reikalavimus;
 • mados kryptis respublikoje ir užsienyje;
 • bendravimo psichologijos pagrindus, dalykinio pokalbio taisykles, profesinės etikios ir elgesio kultūros pagrindus.
 • privalo mokėti:
 • naudotis darbo įrankiais (fenais, žnyplėmis, kirpimo mašinėle ir kitais);
 • suteikti pirmąją medicinos pagalbą įvykus nelaimingam atsitikimui darbe.
 • privalo vadovautis Globos namų direktoriaus įsakymais, Globos namų vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis, pareiginiais nuostatais.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, privalo vykdyti šias funkcijas: 

 • darbo metu dėvėti tvarkingus, higienos reikalavimus atitinkančius darbo drabužius.
 • nepatikėti savo pareigų vykdymo kitam asmeniui.
 • atlikti kirpyklos teikiamas paslaugas globos namų gyventojams:
 • plauti ir masažuoti galvą (pageidaujant klientui);
 • kirpti, sušukuoti plaukus, atsižvelgiant į mados reikalavimus, klientų pageidavimus ir individualias veido ypatybes;
 • patrumpinti ūsus, barzdą, žandenas atsižvelgiant į mados reikalavimus ir individualias vyrų veido ypatybes;
 • susukti plaukus suktukais, specialiais gnybtais, žnyplėmis;
 • dažyti plaukus įvairiomis spalvomis ir atspalviais;
 • daryti šukuoseną panaudojant peruką ir šinioną;
 • paruošti dažančius ir cheminius tirpalus bei mišinius (Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos aprobuotais farmacijos ir parfumerijos pramonės dažais. Nenaudoti ir nelaikyti draudžiamų dažų ir kosmetikos priemonių).
 • kruopščiai ir rūpestingai apdengti lankytoją apdangalu, servetėle.
 • šukuoti, dažyti kliento plaukus, sekti proceso laiką, neleisti perdžiūti, nudegti  plaukams bei odai.
 • darant ilgalaikį sušukavimą patikrinti, kuo plaukai dažyti, jei abejojama, tada sušukuoti tik bandomąją sruogą.
 • prieš kirpimą ar po dažymo kruopščiai išplauti galvą bei nusausinti rankšluosčiu (jei klientas nepageidauja kitaip).
 • daryti šukuosenas prisegant šinioną, peruką, kasą (tvirtinant, elgtis atsargiai, nepažeisti smeigtukais kliento galvos odos).
 • baigus kirpimą, nuvalyti klientą servetėle, o plaukus, nukritusius ant grindų, surinkti į tam skirtą tarą (vienkartinį maišelį).
 • dezinfekuoti, valyti darbo įrankius ir prietaisus, kad jie, prieš aptarnaujant kiekvieną klientą, būtų sterilūs.
 • kultūringai išklausyti ir užrašyti klientus kirpimui, sušukavimui ir kitoms kirpykloje teikiamoms paslaugoms, paskiriant jiems konkretų laiką.
 • laikytis etikos normų. Sukurti estetinę aplinką. Sukurti savo asmeninį estetinį įvaizdį. Priimti sprendimus būti iniciatyviu ir atsakingu.