MASAŽUOTOJAS

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • Formalią masažuotojo profesinę kvalifikaciją patvirtina profesinio mokymo diplomas, išduotas formalųjį švietimą vykdančio švietimo teikėjo ir nurodantis, kad suteikta masažuotojo kvalifikacija, kompetentingos institucijos išduotas dokumentas, patvirtinantis, kad asmens išsimokslinimas ir kvalifikacijos lygis atitinka masažuotojo profesijai keliamus kvalifikacinius reikalavimus.
 • turi žinoti specialybės dalykus: anatomijos, fiziologijos ir patologijos pagrindus, higieną, psichologiją, farmakologijos pagrindus, klasikinį masažą, segmentinį ir taškinį masažą, vidaus ligas ir masažą, chirurgines ligas ir masažą, nervų ligas ir masažą, infekcinių, dermatovenerologinių ligų pagrindus, reabilitacijos pagrindus, pirmąją medicinos pagalbą; bendrakultūrinius dalykus: estetiką ir profesinę etiką, kūno kultūrą.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, privalo vykdyti šias funkcijas: 

 • įvertinti gyventojo fizinę bei psichikos sveikatos būklę;
 • įvertinti ir paaiškinti masažo poveikį;
 • sudaryti masažuotojo veiksmų planą, atsižvelgiant į gyventojo amžiaus ypatumus;
 • savarankiškai atlikti masažą, atsižvelgdamas į masažo atlikimo būdą, lokalizaciją;
 • atpažinti gyvybei pavojingas būkles, jas įvertinti ir tinkamai reaguoti;
 • užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę ir saugumą;
 • skleisti profesinę patirtį;
 • bendrauti ir bendradarbiauti su kitais globos namų specialistais;
 • vykdyti prevencinę veiklą;
 • teikti būtinąją medicinos pagalbą;
 • propaguoti sveiką gyvenseną;
 • laikytis masažuotojo profesinės etikos principų, gerbti gyventojų teises ir jų nepažeisti;
 • tobulinti profesinę kvalifikaciją teisės aktų nustatyta tvarka.