ŠALTKALVIS-SANTECHNIKAS

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą profesinę šaltkalvio – santechniko kvalifikaciją.
 • turėti 1 metų šaltkalvio – santechniko darbo patirtį.
 • privalo žinoti:
 • įrengimų, mechanizmų remonto ir priežiūros reikalavimus;
 • santechninių sistemų pagrindinius mazgus;
 • vamzdynų sujungimo, tvirtinimo būdus, tarpinių rūšis;
 • įstaigos įrengimų, mechanizmų remonto sistemą, remontuojamų įrengimų paskirtis, darbo princius, aptarnaujamų įrengimų remonto veiksmus, išardymą ir surinkimą;
 • remontui naudojamų detalių parinkimą, atsižvelgiant į remontuojamų įrengimų, mechanizmų darbo principus;
 • aptarnaujamų įrengimų, mechanizmų paviršių suleidimų, tolerancijų kvalitetus ir paviršiaus šiurkštumo parametrus;
 • universalių ir specialių įtaisų sandarą ir kontrolės matavimo įrankius, santechninių vamzdžių ir detalių matavimo būdus;
 • vamzdžių lenkimo, pjovimo, gręžimo būdus;
 • santechniniams darbams naudojamų įrengimų eksploatavimo taisykles;
 • deguonies, acetileno, propan – butano balionų transportavimo taisykles;
 • įrengimų, mechanizmų išbandymo po remonto sąlygas;
 • detalių ir mazgų leistinus apkrovimus bei profilaktinius būdus, padedančius išvengti avarijų ir priešlaikinio sudilimo;
 • apdirbamų medžiagų pagrindines savybes;
 • kėlimo įrenginių ir įtaisų paskirtį, veikimo principą ir taikymą remonto darbuose;
 • pažangų šalies ir užsienio mechanizmų remonto ir priežiūros patyrimą;
 • darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, gamtosaugos reikalavimus;
 • pirmosios medicinos pagalbos suteikimą, įvykus nelaimingam atsitikimui darbe.
 • privalo nuolat tobulinti profesinę patirtį santechninių ir remonto darbų srityje.
 • privalo vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, įstaigos nuostatais, įstaigos vadovo įsakymais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis, šia pareigine instrukcija.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, privalo vykdyti šias funkcijas:

 • atlikti einamąjį ir vidutinį remontą (priklausomai nuo kvalifikacijos) įvairaus sudėtingumo įrengimams bei mechanizmams.
 • dirbti galandimo, gręžimo ir kitomis staklėmis, elektros ir pneumatiniais įrankiais.
 • nedirbti elektros ir pneumatiniais įrankiais ant pristatomų ar išskečiamų kopėčių. Tam darbui naudoti pastolius.
 • patikrinti, kad darbo vieta būtų gerai apšviesta ir nekabėtų atviri elektros laidai. Darbą nutraukti, radus elektros laidus be izoliacijos arba su pažeista izoliacija. Apie tai pranešti padalinio vadovui.
 • pavojingas darbo vietas aptverti ir iškabinti įspėjamuosius ženklus, patikrinti, kad būtų uždengti šuliniai ir uždarytos sklendės.
 • Šaltkalvis – santechnikas privalo mokėti:
 • pasigaminti paprastus įtaisus remonto atlikimui (jei negalima pritaikyti standartinių);
 • komplektuoti pagal brėžinius stovų vamzdžius ir fasonines dalis;
 • sumontuoti tvirtinimus prietaisams ir vamzdžiams;
 • rankiniu būdu pjaustyti plieninius ir plastmasinius vamzdžius, paruošti vamzdžių galus suvirinimui, užsandarinti špižinių vamzdžių movinius sujungimus.
 • atlikti suvirinimo darbus (tik turint teisę suvirinimo darbų atlikimui) bei kitus darbus, naudojantis pneumatiniais, elektros įrankiais, gervėmis, keltuvais, domkratais ar kitais kėlimo mechanizmo ir metalo apdirbimo bei galandimo staklėmis.
 • mokėti paruošti įrangą slėgio pakėlimui, atliekant šilumos sistemos bandymus. Atjungti špižinius katilus nuo vamzdynų prieš slėgio pakėlimą.
 • išbandyti sanitarinės technikos ir vamzdynų linijas pagal projekto nurodymus (tik papildomai instruktuotam).
 • praplauti šildymo sistemos vamzdynus.
 • remontuoti ventilius, pakeisti klozetų manžetus.
 • sumontuoti (įrengti) vandens apskaitos skaitiklius.
 • vykdyti montavimo darbus prie elektros srovės tinklų galima tik, kai atjungta elektros įtampa arba kai laidai yra patikimai izoliuoti nuo išorės. Atlikti darbus šuliniuose, kamerose, rezervuaruose ir kitose požeminėse komunikacijose gavus rašytinį nurodymą bei papildomai instruktuotam.
 • nepalikti be priežiūros veikiančių santechnikos įrengimų, jei tai nenumatyta jų eksploatavimo instrukcijoje.
 • trumpam palikus darbo vietą, grįžus privalu patikrinti ar nebuvo pažeistos apsaugos priemonės.
 • praplauti, nuvalyti bei sutepti techniniais tepalais detales. Skusti detales su mechaniniais ir rankiniais įrankiais. Atlikti detalių pritrynimo darbus.
 • paruošti detales ir įrengimus dažymui, atlikti gruntavimo ir dažymo darbus.
 • prieš remontuojant stakles, įrengimus ir atskirus mazgus, atlikti jų nuvalymo bei nuplovimo darbus.
 • atlikti techninius paskaičiavimus ir (priklausomai nuo kvalifikacijos) įvairaus sudėtingumo kinematinių grandinių  perdavimo skaičiaus nustatymą.
 • dalyvauti atliekant įrengimų išbandymą tikslumui, patikimumui, jų pastatymą pagal atitinkamus techninius reikalavimus.
 • vykdyti ventiliacijos įrengimų priežiūrą.
 • pagaminti bei suremontuoti reikiamas detales, santechninių bei šildymo įrengimų remonto atlikimui.