SIUVĖJAS

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą profesinę siuvėjo kvalifikaciją.
 • turėti 1 metų siuvėjo darbo patirtį.
 • privalo žinoti:
 • universalių, specialios paskirties siuvimo mašinų sudėtines dalis, jų reguliavimą;
 • siuvimo operacijų ir siuvamo gaminio detalių susiuvimo eiliškumą;
 • siuvimo audinių pluošto sudėtį, savybes, defektus;
 • pagalbinių medžiagų rūšis, paskirtį ir siuvimo savybes;
 • siuvimo siūlų rūšis, reikiamus siūlų pločius gaminyje ir kokiomis siūlėmis siūti atskiras gaminio dalis;
 • kokybės reikalavimus siuvamiems skirtingo asortimento gaminiams;
 • saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, darbo higienos reikalavimus;
 • privalo mokėti:
 • skaityti darbo brėžinius, eskizus;
 • naudotis kontroliniais matavimo įrankiais;
 • jei reikia, atlikti siuvimo matematiką;
 • įvertinti audinio ir pagalbinių medžiagų trūkumus;
 • patikrinti siūlų atitikimą medžiagai;
 • sutiekti pirmąją pagalbą įvykus nelaimingam atsitikimui darbe.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, privalo vykdyti šias funkcijas: 

 • vykdyti tik tuos darbus, kurie įeina į siuvėjo pareigas. Nepatikėti savo pareigų vykdymo kitam asmeniui.
 • teisingai eksploatuoti siuvimo mašiną:
 • laiku tepti ir valyti;
 • tinkamai pasirinkti siūlus ir adatas atsižvelgiant į medžiagos struktūrą ir storį;
 • taisyklingai įverti siūlą ir laiku keisti nudilusią adatą;
 • tinkamai nustatyti siūlo įtempimą;
 • laikytis dygsnio reguliavimo tvarkos.
 • prieš pradedant darbą išvalyti siuvimo mašiną, kad nebūtų susikaupę tepalai, siūlų galai, pūkai ir kiti teršalai.
 • dirbant stebėti mašinos veikimą ir laiku prognozuoti gedimus.
 • siūti gaminius iš skirtingų rūšių audinių, pagalbinių medžiagų maksimaliai pritaikant įrengimus.
 • parinkti siūlų, sagų spalvą, atitinkančią audinio spalvai.
 • siuvant gaminį iš ryškių languotų ar juostuotų audinių, žiūrėti, kad gaminio priešingų detalių audinio raštas sutaptų (detalės turi būti simetriškos).
 • siūti gaminį taip, kad siūlų įtempimas būtų vienodas siūlėse, jos būtų tiesios, tvirtai laikytų pagalbines medžiagos detales, dygsniai vienodi, siūlių galai užtvirtinti. Laisvus siūlų galus nukirpti.
 • sagas prisiūti tvirtai, kad gaminio audinys išliktų lygus, nesurauktas.
 • reikalui esant naudotis lygintuvu. Lyginti tik tam skirtoje, paruoštoje vietoje.
 • lygintuvo įkaitimo temperatūrą nusistatyti konkrečiai kiekvienam audiniui ar pagalbinei medžiagai atskirai.
 • pasiūtą drabužį išvalyti, nurinkti siūlų galiukus.
 • patikrinti savo pasiūto gaminio kokybę. Esant defektams, išsiaiškinti priežastis ir stengtis juos pataisyti.
 • sulūžusias siuvimo adatas, siūlo galus ir kitas atliekas dėti į tam skirtą tarą.
 • ekonomiškai naudoti įstaigos materialines vertybes.
 • siekti geresnių rezultatų darbe.
 • nuolat tobulinti profesinę padėtį siuvimo darbų srityje.
 • vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, įstaigos nuostatais, įstaigos direktoriaus įsakymais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, darbų saugos instrukcijomis, pareigine instrukcija.