SKALBĖJAS

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • privalo žinoti:
 • įvairių audinių skalbimo technologiją;
 • naudojamų skalbimo medžiagų bendrą sudėtį, jų taikymą ir saugų darbą su jomis;
 • įrengimų paskirtį ir eksploatacijos reikalavimus;
 • sanitarijos reikalavimus;
 • bendravimo psichologijos pagrindus, dalykinio pokalbio taisykles, profesinės etikios ir elgesio kultūros pagrindus.
 • saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, higienos reikalavimus.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, privalo vykdyti šias funkcijas:

 • darbo metu dėvėti tvarkingus, higienos reikalavimus atitinkančius darbo drabužius.
 • nepatikėti savo pareigų vykdymo kitam asmeniui.
 • atlikti skalbėjos teikiamas paslaugas globos namų gyventojams;
 • mokėti saugiai dirbti ir netrukdyti dirbti kitiems;
 • laikytis asmens higienos reikalavimų, rūpintis, kad būtų švarūs darbo drabužiai bei naudojami įrankiai;
 • dirbti tik techniškai tvarkingais įrenginiais bei prietaisais, laikytis jų naudojimo instrukcijų reikalavimų.
 • laikytis etikos normų. Sukurti estetinę aplinką. Priimti sprendimus būti iniciatyviu ir atsakingu.