SLAUGYTOJO PADĖJĖJAS

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • slaugytojo padėjėjas savo kvalifikaciją atitinkančią kompetenciją įgyja išklausęs Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintą mokymo programą.
 • turi išmanyti:
 • žmogaus anatomijos ir fiziologijos, patologijos, higienos, farmakologijos pagrindus;
 • slaugos teorijos pagrindus ir mokėti juos taikyti praktikoje;
 • ekstremalias organizmo būkles ir į jas reaguoti;
 • mokėti teisingai techniškai atlikti slaugos veiksmus;
 • privalo žinoti:
 • aseptikos ir antiseptikos reikalavimus;
 • HN 47-1:2012 reikalavimus;
 • MN 21:2000 reilalavimus;
 • HN 125:2011 reikalavimus;
 • HN 39:1994 reikalavimus;
 • mirštančiųjų pacientų slaugos ypatybes;
 • darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimus.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, vykdo šias funkcijas:

 • Higieninių gyventojo reikmių užtikrinimas:
 • moko gyventoją asmens higienos;
 • kloja gyventojo lovą, keičia rūbus bei patalynę;
 • prižiūri lytinių ir šalinimo organų švarą;
 • rūpinasi burnos švara, valo dantis, prižiūri dantų protezus;
 • rūpinasi akių švara;
 • rūpinasi kūno švara: prausia gulinčius lovoje, duše, maudo vonioje ir užtikrina saugumą;
 • atlieka higieninį manikiūrą.
 • Sekretų ir išskyrų tvarkymas:
 • keičia šlapimo surinktuvus;
 • paduoda basoną ir apiplauna gyventojo tarpvietę po tuštinimosi;
 • padeda gyventojui tualete ir naudojantis tualeto kėde ;
 • prižiūri vemiantį gyventoją;
 • stebi tuštinimąsi ir šlapinimąsi.
 • Maitinimas:
 • maitina ar padeda valgyti;
 • paduoda gėrimą, sugirdo skysčius.
 • Maitinimo indų surinkimas ir plovimas:
 • surenka švarius ir nešvarius maitinimo indus, sudedant atskirai.
 • Pagalba judant:
 • guldo gyventoją į lovą ir kelia iš jos, padeda ypatingais atvejais (kai gyventojas nesąmoningas, jo negalima judinti ir kt.);
 • padeda judėti, keisti padėtį stovint, sėdint ar gulint;
 • padeda atsistoti ir atsisėsti į vežimėlį – kėdę;
 • padeda gyventojui naudotis specialiais įtvarais, ramentais, lazdomis, kitomis priemonėmis (išskyrus protezus);
 • padeda naudotis liftu;
 • skatina ir padrąsina gyventoją judėti;
 • veda gyventoją pasivaikščioti ar lydi jį.
 • Švaros ir tvarkos palaikymas kambariuose ir tarnybinėse patalpose:
 • priskirtų gyvenamųjų, buitinių ir gamybinių patalpų valymas drėgnu būdu arba dulkių siurbliu, laikantis HN 47-1:2012 ir socialinės globos namų higienos (dezinfekcijos) plano;
 • sanitarinių mazgų valymas ir dezinfekcija;
 • grindų ir sienų valymas naudojant specialias valymo priemones;
 • dulkių nuo baldų, veidrodžių, spintelių, stalų, stiklinių durų ir durų rankenų valymas;
 • langų stiklų ir rėmų valymas du kartus per metus;
 • šiukšlių rinkimas į tam skirtus maišus bei išmetimas į tam skirtus konteinerius.
 • švarių skalbinių išnešiojimas po kambarius, kiekvienam gyventojui atiduodant asmeniškai;
 • nešvarių skalbinių, sauskelnių vežimėlių valymas ir dezinfekavimas dezinfekciniais valikliais šluostant.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kitų užduočių atlikimas, kurias slaugytojo padėjėjas atlieka prižiūrint ar kartu su bendrosios praktikos slaugytoju.