STALIUS

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą profesinę staliaus kvalifikaciją.
 • turėti 1 metų staliaus darbo patirtį.
 • privalo žinoti:
 • medienos struktūrinę sandarą, pjautinės miško medžiagos rūšis ir savybes, medienos rūšis ir defektus;
 • medienos sandėliavimą ir rūšiavimą;
 • medienos drėgnumo normas, prie kurių galima pradėti gaminti gaminius;
 • medienos džiovinimo technologiją;
 • stacionarinių ir rankinių mechanizmų bei įrankių, naudojamų staliaus darbams, paskirtį, jų principinį įrengimą, reguliavimą bei galandimą;
 • medienos apdirbimo rankiniais įrankiais ir mechanizuotais įrengimais būdus;
 • antiseptines medžiagas ir jų panaudojimo būdus;
 • medienos antiseptinimo būdus;
 • medinių konstrukcijų ir detalių gamybos būdus;
 • darbuotojų saugos ir sveikatos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos reikalavimus, gamybinės sanitarijos normas;
 • pirmosios medicinos pagalbos suteikimą, įvykus nelaimingam atsitikimui darbe.
 • Stalius privalo nuolat tobulinti profesinę patirtį medienos apdirbimo darbų srityje.
 • Stalius privalo vadovautis įstaigos vadovo įsakymais, vidaus darbo tvarkos taisyklėmis, darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis, šia pareigine instrukcija.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, privalo vykdyti šias funkcijas:

 • dirbti apsivilkus darbo drabužiais, naudotis reikiamomis darbo apsaugos priemonėmis.
 • nepatikėti savo pareigų vykdymo kitam asmeniui.
 • privalo mokėti:
 • skaityti darbo brėžinius, eskizus;
 • naudotis kontroliniais matavimo įrankiais;
 • įvertinti medienos trūkumus ir nustatyti jos kokybę;
 • drėgnomačiu nustatyti medienos drėgnumą.
 • atlikti visas medienos apdirbimo operacijas rankiniais įrankiais ir mechanizuotais įrengimais.
 • atlikti visas medinių konstrukcijų ir detalių paruošimo bei mazgų surinkimo operacijas.
 • paruošti pagal matmenis medieną stalių gaminiams.
 • atlikti medienos žymėjimo darbus.
 • patikrinti ir reguliuoti rankinius bei mechaninius medžio apdirbimo įrankius.
 • staklėmis gręžti skyles medinėse detalėse, padaryti lizdus.
 • obliuoti ir profiliuoti ruošinius medžio obliavimo ir vienpusėmis reismusinėmis staklėmis.
 • apdirbti įvairaus sudėtingumo detales medžio tekinimo staklėmis.
 • frezuoti detales staklėmis. 
 • tašyti, drožti, pjauti, obliuoti, gręžti medieną rankiniu būdu.
 • paruošti, galąsti ir pakeisti pjaunantį medieną įrankį.
 • išpjauti medinius bandinius.
 • padaryti medinius skydus ir juos surinkti.
 • įrengti medines grindis, pertvaras, karkasines sienas, klojinius.
 • atlikti apdailos darbus.
 • ardyti medinius klojinius, pertvaras, sienas.
 • įstatyti (įmontuoti) durų ir langų blokus.
 • įstatyti spynas, rankenas, kablius ir atlikti kitus darbus.
 • atlikti darbus su lakiomis, greitai užsidegančiomis medžiagomis (lakais, dažais, skiedikliais). vykdant šiuos darbus griežtai laikytis darbų saugos, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, higienos reikalavimų.
 • atlikti klijavimo darbus kazeininiais, sintetiniais klijais (dervomis). Dirbti su teptuku mūvint guminėmis pirštinėmis.
 • nustatyti darbų broko priežastis, defektus ir imtis priemonių jų pašalinimui.
 • ekonomiškai ir racionaliai naudoti medžiagas bei  energetinius resursus.
 • trumpam palikus darbo vietą, grįžus patikrinti ar nebuvo pažeistos apsaugos priemonės.