VALYTOJAS

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • privalo žinoti:
 • patalpų valytojos pareiginius nuostatus;
 • administracijos pastato patalpų valytojos darbų saugos instrukciją;
 • priešgaisrinės saugos instrukciją;
 • Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymą;
 • kovoti su parazitais ir kenkėjais panaudojant tam skirtas priemones.
 • valomų patalpų tipus ir inventorių;
 • materialinės atsakomybės pagrindus;
 • kambarinius augalus juos prižiūrėti;
 • bendravimo psichologijos, profesinės etikos ir elgesio kultūros pagrindus;
 • naudojimosi elektros įrankiais saugios eksploatacijos instrukciją.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, privalo vykdyti šias funkcijas: 

 • vadovautis gamybinės sanitarijos ir higienos pagrindais savo darbe;
 • kiekvieną darbo dieną drėgnu skuduru nušluostyti dulkes nuo darbo stalų, spintų, lentynų ir kitų baldų, durų blokų ir palangių;
 • du kartus per metus nuvalyti langų stiklus ir nuplauti jų rėmus;
 • kasdien į numatytas vietas išnešti šiukšles iš šiukšliadėžių, dezinfekuoti unitazus ir kriaukles bei kitus sanmazgus;
 • dirbti tik jai pavestą darbą;
 • vadovautis vidaus darbo tvarkos taisyklėmis;
 • chemines valymo priemones, jų sudėtį, savybes ir naudojimo taisykles, naudoti pagal aprašymus ir paskirtį;
 • kiekvieną darbo dieną plauti jai paskirtų administracijos, buitinių ir gamybinių patalpų grindis, koridorius, laiptines, valyti ir plauti sanmazgus, nuvalyti drėgnu skuduru grindų apvadus ir laiptų turėklus laikantis HN 41:2003 ir pensionato higienos (dezinfekcijos) plano.