VIRĖJAS

Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą profesinę virėjo kvalifikaciją;
 • mokėti dirbti komandoje, įgyvendinti gyventojų maitinimą;
 • išmanyti ir mokėti savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, globos namų direktoriaus įsakymus, vidaus tvarką reglamentuojančiu dokumentus.
 • turi žinoti:
 • maisto ruošimo technologijos reikalavimus.
 • dietetikos principus, mitybos higienos reikalavimus.
 • saugos darbo reikalavimus.
 • gamybos ir asmens higienos reikalavimus, maisto toksikoinfekcijas.
 • valgiaraščio sudarymo principus.
 • maisto paruošimo ir asmens higienos reikalavimus.
 • degustacijos reikalavimus.
 • materialinės atsakomybės pagrindus.
 • įstaigos įrengimų, gamybinio inventoriaus, įrankių, matavimo prietaisų, indų, taros paskirtį, jų priežiūros ir naudojimosi taisykles.
 • šiluminio maisto produktų apdorojimo (virimo, kepimo, šutinimo) trukmę ir temperatūrą.
 • gatavos produkcijos išeigas, gaminių virimo bei kepimo metu sumažėjimo procentus.
 • kulinarinių patiekalų, šaltų patiekalų, sriubų, antrų patiekalų iš mėsos, žuvies, paukštienos, padažų, saldžių patiekalų bei dietinių patiekalų paruošimo receptūras bei technologiją ir jų suderinimo pagrindus.
 • dietinio maitinimo pagrindus, dietinių patiekalų žaliavos apdirbimo rūšis bei būdus.
 • maistinių savybių išsaugojimo, apdirbant produktus termiškai, būdus.
 • pagrindinių žaliavų ir pusfabrikačių techninių sąlygų bei standartų reikalavimus.
 • pagamintoje produkcijoje atsiradusių trūkumų bei defektų šalinimo būdus.
 • virtuvės įrengimų racionalius darbo rėžimus.
 • valgyklos priešgaisrinės saugos instrukciją.
 • darbo saugos instrukciją aptarnaujant, eksploatuojant valgykloje esančius elektrifikuotus prietaisus, elektrinius kaitinimo prietaisus, šaldymo įrengimus.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, privalo vykdyti šias funkcijas:

 • vykdyti saugos darbe bei higienos reikalavimus;
 • gaminti patiekalus pagal receptūras ir ruošimo technologiją:
 • išklausyti įvadinį bei pirminį instruktažą darbo vietoje;
 • griežtai laikytis patiekalų ruošimo receptūrų;
 • vykdyti dietisto teisėtus nurodymus;
 • vykdyti tik tuos darbus, kurie nurodyti darbo užduotyje. Nepatikėti savo pareigų vykdymo kitam asmeniui.
 • dirbti apsivilkus tvarkingus, higienos reikalavimus atitinkančius darbo drabužius, nusiėmus nuo rankų papuošalus.
 • patiekalų, kulinarinių gaminių paruošimui naudoti tik tuos maisto produktus ir žaliavas, kurie atitinka jų nekenksmingumą ir kokybę reglamentuojančių dokumentų reikalavimus. Draudžiama naudoti maisto produktus su pasibaigusiu vartojimo terminu.
 • produktus ir žaliavas nešti tvarkingoje taroje, jos neperkrauti.
 • atlikti pirminį maisto žaliavų (daržovių, kruopų, makaronų, mėsos, paukštienos, laukinių paukščių, žvėrienos, žuvies, subproduktų ir kitų) paruošimą.
 • virti sriubas, skaidrias sriubas (sultinius) bei gaminti šaltas sriubas.
 • virti, troškinti ir kepti karštus mėsos, žuvies, daržovių, kruopų patiekalus;
 • formuoti virimui ir kepimui paukščius;
 • išdoroti eršketines ir kitas žuvis, ruošti jas šiluminiam apdorojimui, pjaustyti porcijomis;
 • įdaryti daržoves, gaminti daržovių apkepus;
 • ruošti padažus.
 • formuoti ir paniruoti pusgaminius iš kotletinės masės (mėsos, žuvies, daržovių ir kruopų).
 • ruošti patiekalus iš koncentratų.
 • ruošti saldžius patiekalus (ryžių apkepus ir kitus).
 • produktus laikyti šaldytuvuose, kurie turi būti švarūs ir laiku atitirpdyti nuo sniego dangos.
 • pjaustyti žalius, virtus ir skirtingų pavadinimų produktus ant lentelių;
 • pripilti puodus vandens ir pastatyti juos ant viryklės, įjungti elektrines virykles ir šildytuvus.
 • nunešti puodus su paruoštu maistu prie jų išdavimo vietos.
 • nunešti į plovyklą naudotus indus ir atnešti švarius indus į gamybinę patalpą.
 • nepriimti iš sandėlininko blogos kokybės maisto produktų.
 • laikytis geros higienos praktikos taisyklių (GHT).
 • užtikrinti maisto saugą maisto padalinyje vykdoma žalių, medžiagų, gamybos procesų, higienos reialavimų laikymosi ir gatavos produkcijos savikontrolė.
 • žurnaluose registruoti šiluminio apdorojimo (paruošimo), laikymo temperatūra ir šiluminių procesų trukmės rezultatus.
 • nustatytais terminais tikrintis sveikatą.