VIRTUVĖS DARBUOTOJAS - INDŲ PLOVĖJAS

Darbuotojas, einantis šias pareigas, privalo atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

 • privalo žinoti:
 • įstaigos darbo organizavimą;
 • materialinės atsakomybės pagrindus;
 • produktų ir žaliavų pakrovimo bei transportavimo taisykles;
 • saugos darbe, priešgaisrinės saugos, elektrosaugos, higienos reikalavimus;          
 • kėlimo darbų leistinas normas;
 • virtuvės įrengimų, gamybinio inventoriaus, įrankių, matavimo prietaisų, indų, taros paskirtį, jų priežiūros ir naudojimo taisykles.

Darbuotojas, einantis šias pareigas, privalo vykdyti šias funkcijas:

 • vykdyti tik tuos nurodymus, kuriuos atlikti nurodė virėjas ar padalinio vadovas;
 • darbo metu dėvėti tvarkingus, higienos reikalavimus atitinkančius darbo drabužius;
 • nepatikėti savo pareigų vykdymo kitam asmeniui;
 • produktus ir žaliavas nešti tvarkingoje taroje (ledus nešti tik su pirštinėmis). Nenešti produktų, indų rankoje laikant peilį ar kitą aštrų įrankį. Neperkrauti taros produktais ir žaliavomis;
 • padėti nešti puodus su karštu vandeniu ar karštu maisto turiniu. Padėti pastatyti puodus maisto gaminimui ant viryklės;
 • pakrauti daržoves į daržovių valymo mašiną (atidžiai žiūrėti, kad į pakrovimo kamerą nepatektų kietų daiktų). Valyti daržoves rankiniais įrankiais ir mašinomis;
 • pjaustyti žalius, virtus ir skirtingų pavadinimų produktus ant lentelių, kurios turi būti atitinkamai sužymėtos;
 • dirbti su mėsos malimo mašina. Virtą ir žalią mėsą malti atskiromis mašinėlėmis. Baigus darbą su mėsmale, ją išardyti, išplauti, nuplikinti verdančiu vandeniu, išdžiovinti;
 • plauti indus rankomis ar mašina (prieš tai šepečiu ar mentele pašalinti maisto atliekas į tam skirtus indus su dangčiais). plauti puodus. Jei prieš plaunant reikia išpilti nereikalingus juose esančius skysčius, puodą kelti dviese. Plauti išardytas mėsmales ir nuplikinti verdančiu vandeniu;
 • švarius ir nešvarius indus sudėti atskirai;
 • jei naudoti stalo indai, įrankiai, padėklai surenkami į vežimėlį, jį plauti ir dezinfekuoti darbo pabaigoje, o esant būtinumui ir dažniau;
 • kasetes švariems stalo įrankiams laikyti ir prieskonių indelius išplauti ne rečiau kaip kartą per dieną.
 • grąžinamąją tarą, bidonus, butelius plauti tam tikslui skirtoje plovykloje, jei jos nėra – darbo pamainai pasibaigus, kai nebeplaunami indai, stalo įrankiai bei kitas gamybos inventorius;
 • draudžiama remontuoti pačiam elektros įrengimus. Tai atlikti turi darbuotojas, turintis elektrotechninio personalo reikiamą kvalifikaciją;
 • sudėti švarias lėkštes pagal dydį ir rūšį viena ant kitos į tvarkingas vertikalias krūvas. Sudėti švarias stiklines ant specialių skylėtų padėklų viena eile;
 • visus švarius indus ir įrankius sudėti ant lentynų ir saugoti uždarose spintose. Neperkrauti lentynų indais ir įrankiais;
 • indų, stalo įrankių, puodų plovimo šepečius, plaušines baigus darbą išplauti karštame verdančiame vandenyje specialiais plovikliais, dezinfekuoti ir išdžiovinti;
 • dirbant su pagalbine virtuvės įranga laikytis tų įrenginių eksploatacijos reikalavimų, taip pat įstaigoje esamų plovimo ir dezinfekcijos medžiagų paruošimo ir naudojimo taisyklių;
 • baigus darbą išjungti iš elektros tinklo indų plovimo mašiną ir kruopščiai ją išvalyti.;
 • indų plovimo mašina plauti indus tik įsitikinus, kad vandentiekyje yra vanduo. Draudžiama jungti indų plovimo mašiną, jei nesandariai užsidaro durelės.