Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkiniai

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2018 m. rugsėjo 30 d. (Parsisiųsti )

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2018 m. birželio 30 d. (parsisiųsti)

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2018 m. kovo 31 d. (parsisiųsti)

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2017 m. gruodžio 31 d. (parsisiųsti)

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2017 m. rugsėjo 30 d. (parsisiųsti)

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2017 m. birželio 30 d. (parsisiųsti)

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2017 m. kovo 31 d. (parsisiųsti)

2016 metų biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (parsisiųsti)

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2016 m. III ketvirtis (parsisiųsti)

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2016 m. II ketvirtis (parsisiųsti)

Biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys 2016 m. I ketvirtis (parsisiųsti)

2015 m. biudžeto vykdymo ataskaitų rinkinys (parsisiųsti; parsisiųsti))

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinės ataskaitos 2015 m. rugsėjo 30 d. (kitos lėšos) (parsisiųsti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo ketvirtinės ataskaitos 2015 m. rugsėjo 30 d. (parsisiųsti)

Mokėtinų ir gautinių sumų ketvirtinės ataskaitos 2015 m. rugsėjo 30 d. (parsisiųsti)

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, ketvirtinė ataskaita 2015 m. rugsėjo 30 d. (parsisiųsti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. birželio 30 d. ketvirtinė ataskaita (parsisiųsti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. birželio 30 d. ketvirtinė ataskaita (kitos lėšos) (parsisiųsti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. kovo 31 d. ketvirtinė ataskaita (parsisiųsti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2015 m. kovo 31 d. ketvirtinė ataskaita (kitos lėšos) (parsisiųsti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita (paramos lėšos) (parsisiųsti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014 m. gruodžio 31 d. metinė  ataskaita (kitos lėšos) (parsisiųsti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita (parsisiųsti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014 m. rugsėjo30 d. ketvirtinė ataskaita (kitos lėšos) (parsisiųsti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014 m. rugsėjo 30 d. ketvirtinė ataskaita (parsisiųsti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014 m. birželio 30 d. ketvirtinės ataskaitos pagal finansavimo šaltinius (parsisiųsti 1234)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014 m. birželio 30 d. ketvirtinė ataskaita (parsisiųsti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014 m. kovo 31 d. ketvirtinė ataskaita (kitos lėšos) (parsisiųsti)

Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 2014 m. kovo 31 d. ketvirtinė ataskaita (parsisiųsti)