Finansinės, 2014 metai

Ilgalaikio materialiojo turto balansinės vertės pasikeitimas per ataskaitinį laikotarpį 2014 m. (parsisiųsti)

Pinigų srautų ataskaita 2014 m. gruodžio 31 d. (parsisiųsti)

Veiklos rezultatų ataskaita 2014 m. gruodžio 31 d. (parsisiųsti)

Grynojo turto pokyčių ataskaita 2014 m. gruodžio 31 d. (parsisiųsti)

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį 2014 m. (parsisiųsti)

Finansinės būklės ataskaita 2014 m. gruodžio 31 d. ketvirtinė ataskaita (parsisiųsti)

Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 2014 m. gruodžio 31 d. (parsisiųsti)

Mokėtinų ir gautinų sumų 2014 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita (kitos lėšos) (parsisiųsti)

Mokėtinų ir gautinų sumų 2014 m. gruodžio 31 d. metinė ataskaita (biudžeto lėšos) (parsisiųsti)

Finansinės būklės ataskaita 2014 m. rugsėjo 30 d. ketvirtinė ataskaita (parsisiųsti)

Veiklos rezultatų ataskaita 2014 m. rugsėjo 30 d. ketvirtinė ataskaita (parsisiųsti)

Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2014 m. III ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio (parsisiųsti)

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2014 m. rugsėjo 30 d. ketvirtinė ataskaita (parsisiųsti)

Mokėtinų ir gautinų sumų 2014 m. rugsėjo 30 d. ketvirtinė ataskaita (kitos lėšos) (parsisiųsti)

Mokėtinų ir gautinų sumų 2014 m. rugsėjo 30 d. ketvirtinė ataskaita (parsisiųsti)

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2014 m. birželio 30 d. ketvirtinė ataskaita (parsisiųsti)

Mokėtinų ir gautinų sumų 2014 m. birželio 30 d. (kitos lėšos) (parsisiųsti)

Mokėtinų ir gautinų sumų 2014 m. birželio 30 d. (parsisiųsti)

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per 2014 m. II ketvirčio ataskaitinį laikotarpį (parsisiųsti)

Finansinės būklės ataskaita 2014 m. birželio 30 d. ketvirtinė ataskaita (parsisiųsti)

Veiklos rezultatų ataskaita 2014 m. birželio 30 d. ketvirtinė ataskaita (parsisiųsti)

Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2014 m. II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio (parsisiųsti)

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2014 m. kovo 31 d. ketvirtinė ataskaita (parsisiųsti)

Mokėtinų ir gautinų 2014 m. kovo 31 d. ketvirtinė ataskaita (kitos lėšos) (parsisiųsti)

Mokėtinų ir gautinų sumų 2014 m. kovo 31 d. ketvirtinė ataskaita (parsisiųsti)

Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per 2014 m. I ketvirčio ataskaitinį laikotarpį (parsisiųsti)

Veiklos rezultatų ataskaita 2014 m. kovo 31 d. (parsisiųsti)

Finansinės būklės ataskaita 2014 m. kovo 31 d. (parsisiųsti)

Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2014 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio (parsisiųsti)