Finansiniai rinkiniai, 2015 metai

Finansinių ataskaitų rinkinys 2015 m. gruodžio 31 d. (parsisiųsti)

2015 m. III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinys (parsisiųsti)                                              

Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2015 m. II ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio (parsisiųsti

Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. birželio 30 d. duomenis (parsisiųsti)

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. birželio 30 d. duomenis (parsisiųsti)

Mokėtinų ir gautinų sumų 2015 m. birželio 30 d. ketvirtinė ataskaita (kitos lėšos) (parsisiųsti; parsisiųsti)

Mokėtinų ir gautinų sumų 2015 m. birželio 30 d. ketvirtinė ataskaita  (biudžeto lėšos) (parsisiųsti)

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2015 m. birželio 30 d. ketvirtinė ataskaita (parsisiųsti)

Sutrumpintas aiškinamasis raštas prie 2015 m. I ketvirčio tarpinių finansinių ataskaitų rinkinio (parsisiųsti

Finansinės būklės ataskaita pagal 2015 m. kovo 31 d. duomenis (parsisiųsti)

Veiklos rezultatų ataskaita pagal 2015 m. kovo 31 d. duomenis (parsisiųsti)

Mokėtinų ir gautinų sumų 2015 m. kovo 31 d. ketvirtinė ataskaita (kitos lėšos) (parsisiųsti)

Mokėtinų ir gautinų sumų 2015 m. kovo 31 d. ketvirtinė ataskaita  (biudžeto lėšos) (parsisiųsti)

Biudžetinių įstaigų pajamų įmokų į biudžetą, biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, skiriamų programoms finansuoti, 2015 m. kovo 31 d. ketvirtinė ataskaita (parsisiųsti)