Finansiniai rinkiniai, 2017 metai

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. birželio 30 d. (parsisiųsti)

Finansinių ataskaitų rinkinys 2017 m. kovo 31 d. (parsisiųsti)