Komisijos

Tarnybinių pranešimų, skundų ir konfliktų nagrinėjimo komisija

Komisijos pirmininkas – direktorius Vygandas Mozeris.
Nariai: med. reabilitacijos padalinio vadovė Zita Narkevičienė;
soc. darbo padalinio vadovė Ingrida Želionienė;
soc. darbuotoja Jurgita Sadeckienė;
dietistė Laimutė Kiaulevičienė

Medžiagų, atsargų bei paslaugų išlaidoms nurašymo komisija
Komisijos pirmininkas – soc. darbuotoja Jurgita Sadeckienė.
Nariai:- soc. darbo padalinio vadovė Ingrida Želionienė;
elektrikas Vilius Mikelionis;
soc. darbuotojų padėjėja Vilija Damanskienė;
kineziterapeutė Daiva Varnienė.

Gyvenamųjų patalpų tikrinimo komisija

Komisijos pirmininkas – direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams Vincas Leščinskas.
Nariai:- soc. darbo padalinio vadovė Ingrida Želionienė;
med. reabilitacijos padalinio vadovė Zita Narkevičienė;
soc. darbuotojų padėjėja Jūratė Žaliaduonienė;
soc. darbuotojų padėjėja Zita Balčiuvienė.