Naujienos

 

Vasaros šventė. Šokių, dainų ir žaidimų popietė

Liepos 15 d. mūsų įstaigoje vyko vasaros šventė. Ant didelio popieriaus lapo liejome vasaros spalvas – kūrėme bendrą paveikslą. Kartu su gyventojais grojome ir dainavome dainas apie vasarą, žaidėme žaidimus - balionų mūšis ir rankos taiklumas. Netikėčiausia ir linksmiausia užduotis – perduoti iš rankų į rankas išmanųjį plastiliną. Šventę vainikavo apdovanojimai, vaišės ir šokiai.

Diena be plastikinių maišelių

Liepos 3-ioji paskelbta Tarptautine diena be plastikinių maišelių, skatinant atkreipti dėmesį į plastiko atliekų daromą žalą aplinkai.

Šią dieną mūsų globos namų gyventojai susirinko į popietę, kur buvo raginami bent vieną dieną per metus išsiversti be plastikinių maišelių ir vietoje jų rinktis aplinkai draugiškesnes alternatyvas. Surinkome nemažai įvairių spalvų ir dydžių plastikinių maišelių, iš kurių sugalvojome pagaminti gėles, sijoną, palaidinę. Nutarėme per rankdarbių užsiėmimus pasisiūti po medžiaginį maišelį ir nenaudoti plastikinių, kad išsaugotume švarią aplinką.

Joninių šventė

Joninių naktį mes nemiegosim,
Paparčio ieškosim, šoksim, dainuosim...
Trumpiausią metų naktį po rasas braidysim,
Vainikėlius pinsim, upėje plukdysim...
Laužams suliepsnojus per juos šokinėsim,
Ligi ryto saulės su draugais sėdėsim...

Birželio 25 dieną smagiai atšventėme nuostabiausią vasaros saulėgrįžos šventę  – Jonines. Pasveikinome varduvininkus - Jonus, Janinas bei Rasas. Kartu su meno ir saviveiklos užimtumo grupe sudainavome daug dainų, smagiai pasišokome. Įteikėme varduvininkams po saldžią dovanėlę, palinkėdami laimingo ir saldaus gyvenimo. Taip pat, žaidėme įvairius, smagius žaidimus su vandeniu, kurie vėsino karštą vasaros dieną.

Dažniausiai užduodami klausimai

Globos namuose apgyvendinami senyvo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis ir asmenys, turintys proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, ir kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

Pirmumo teise globos namuose apgyvendinami asmenys, nukentėję nuo nacistinės Vokietijos okupacinės valdžios.

1.    Dėl socialinių paslaugų skyrimo asmuo ar jo globėjas raštišku prašymu turi kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę, kur  pagal asmens prašymą nustatomas socialinių paslaugų poreikį individualiai pagal asmens nesavarankiškumą. Asmens nesavarankiškumas vertinamas kompleksiškai pagal asmens amžių, organizmo funkcinius sutrikimus, kitas ypatybes, turinčias įtakos asmens gebėjimui rūpintis asmeniniu gyvenimu.
2.    Asmuo (jo globėjas, rūpintojas, tėvai), pageidaujantis apsigyventi ar apgyvendinti kitą asmenį, raštu kreipiasi į savo gyvenamosios vietos savivaldybės paramos skyrių, kuriame gauna informaciją apie apgyvendinimą;
3.    Sprendimą, dėl paslaugų asmeniui skyrimo globos namuose, priima savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas asmuo) arba jo sudaryta komisija;
4.    Komisijai priėmus sprendimą apgyvendinti asmenį globos namuose, dokumentai perduodami Neįgaliųjų reikalų departamentui prie SADM;
5.    Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM globos namus parenka pagal galimybes, atsižvelgiant į asmens pageidavimą ir išdavus nukreipimą, asmuo per 1 mėnesį apgyvendinamas globos namuose;
6.    Į globos namus nepriimami asmenys, kurie apgyvendinimo metu serga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis bei esant ūmiai psichozei.
 

Veisiejų socialinės globos namų nustatytos teikiamų socialinių paslaugų kainos mėnesiui nuo 2020 metų:

Socialinės globos kaina vienam asmeniui su negalia  – 707,00 Eur;

Socialinės globos kaina vienam asmeniui su sunkia negalia  – 828,00 Eur.

 

Laikino atokvėpio paslauga yra trumpalaikio pobūdžio nesavarankiškų ar iš dalies savarankiškų asmenų - senyvo amžiaus asmenų, kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra ir nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis ir asmenų, kuriems dėl proto negalios ar (ir) psichinių sutrikimų nustatytas 0-40 proc. darbingumo lygis arba nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, socialinės priežiūros paslauga, kai šiuos asmenis prižiūrintys šeimos nariai ar globojantys (prižiūrintys) asmenys laikinai dėl tam tikrų priežasčių negali jais pasirūpinti.

Laikino atokvėpio paslauga, priklausomai nuo poreikio, gali būti teikiama nuo 2 iki 24 val. per parą iki 7 parų per savaitę. Maksimali nepertraukiama trukmė 1 mėnuo (išimtinais atvejais, susirgus asmenį prižiūrinčiam asmeniui, susirgus ar mirus artimam žmogui, esant nenumatytiems darbo grafiko pasikeitimams, komandiruotei,  esant konfliktinei situacijai šeimoje, šeimoje esant mažamečių vaikų, kai paslaugos gavėjo būklė šeimoje sukelia konfliktinių situacijų ne ilgiau negu trys mėnesiai). 

Atokvėpio paslaugos kaina tokia pati kaip ilgalaikės globos kaina, t.y. už mėnesį 707,00 eur asmeniui su negalia ir 828,00 eur asmeniui su sunkia negalia. Mokėjimas už laikino atokvėpio paslaugą apskaičiuojamas proporcingai teiktos paslaugos laikotarpiui.

Klauskite

Klauskite

Norėdami paklausti užpildykite žemiau pateiktą formą
&nbps;
X