Naujienos

nuotrauka
Agronomo diena

Šių metų liepos 15 d. 10 val. globos namų gyventojai, lydimi darbuotojų, išėjo į laukus ir pievas. Šią dieną buvo paminėta agronomo diena. Gyventojai susipažino su augalais spėdami jų pavadinimus, išklausė edukaciją apie jų panaudojimą maisto, vaistų gamyboje. Kiekvienas gyventojas turėjo surinkti puokštę iš jam gražiausių lauko augalų. Buvo pristatytos įvairios javų rūšys, kam jos naudojamos. Kelionės pabaigoje buvo apžiūrėti aptvaruose laikomi  mėsiniai galvijai.  Gyventojams trumpai papasakota apie galavėjų ir angusų veislių galvijus bei jų auginimą.

nuotrauka
Tarptautinė žvejų diena

Šių metų birželio 28 d. 9 val. Veisiejų socialinės globos namų gyventojai kartu su darbuotojais  išvyko į Saulėtekio kempingą. Šią dieną buvo paminėta žvejo diena. Kempinge gyventojai galėjo išbandyti plaukimą irklentėmis bei keturviečiais vandens dviračiais. Žvejai  nuo liepto pagavo ne vieną žuvį, kurias iš karto paleido į Snaigyno ežerą. Prisėdus jaukioje pavėsinėje dainuodami  gyventojai vaišinosi ledais ir vaisvandeniais. Visi norintys gyventojai lydimi darbuotojų išsimaudė Snaigyno ežere ir prieš pietus grįžo namo.

nuotrauka
Joninių šventė

Joninių šventė

Joninės, Joninės – tai šventė linksma,

Trumpiausią naktelę palydi daina.

Jau dega, jau dega Joninių laužai,

Jau skleidžias, jau skleidžias paparčio žiedai.

 

Šių metų birželio 22 d. šiais suskambusiais dainos žodžiais pradėjome Joninių šventę, kurios metu pagerbėme varduvininkus. Šį kartą tai padaryti mums į pagalbą  atvyko Veisiejų kultūros namų liaudiškos muzikos kapela „Veisieja“. Šventė buvo turtinga varduvininkais: 7 Jonai, 2 Rasos ir 1 Janė. Juos visus apdovanojome prisegant puokšteles  su ąžuolo lapais , o moterims – uždedant vainikėlius iš lauko gėlių, kuriuos paruošė gyventojai  kartu su darbuotojais. Visi kartu šokome, dainavome, žaidėme žaidimus. Tai viena iš galimybių pabūti bendrystėje.

Dažniausiai užduodami klausimai

Globos namuose apgyvendinami senyvo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis ir asmenys, turintys proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, ir kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

Pirmumo teise globos namuose apgyvendinami asmenys, nukentėję nuo nacistinės Vokietijos okupacinės valdžios.

1.    Dėl socialinių paslaugų skyrimo asmuo ar jo globėjas raštišku prašymu turi kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę, kur  pagal asmens prašymą nustatomas socialinių paslaugų poreikį individualiai pagal asmens nesavarankiškumą. Asmens nesavarankiškumas vertinamas kompleksiškai pagal asmens amžių, organizmo funkcinius sutrikimus, kitas ypatybes, turinčias įtakos asmens gebėjimui rūpintis asmeniniu gyvenimu.
2.    Asmuo (jo globėjas, rūpintojas, tėvai), pageidaujantis apsigyventi ar apgyvendinti kitą asmenį, raštu kreipiasi į savo gyvenamosios vietos savivaldybės paramos skyrių, kuriame gauna informaciją apie apgyvendinimą;
3.    Sprendimą, dėl paslaugų asmeniui skyrimo globos namuose, priima savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas asmuo) arba jo sudaryta komisija;
4.    Komisijai priėmus sprendimą apgyvendinti asmenį globos namuose, dokumentai perduodami Neįgaliųjų reikalų departamentui prie SADM;
5.    Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM globos namus parenka pagal galimybes, atsižvelgiant į asmens pageidavimą ir išdavus nukreipimą, asmuo per 1 mėnesį apgyvendinamas globos namuose;
6.    Į globos namus nepriimami asmenys, kurie apgyvendinimo metu serga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis bei esant ūmiai psichozei.
 

Veisiejų socialinės globos namų nustatytos teikiamų socialinių paslaugų kainos mėnesiui nuo 2022 metų:

Socialinės globos kaina vienam asmeniui su negalia  – 980,00 Eur;

Socialinės globos kaina vienam asmeniui su sunkia negalia  – 1120,00 Eur.

 

Laikino atokvėpio paslauga yra trumpalaikio pobūdžio nesavarankiškų ar iš dalies savarankiškų asmenų - senyvo amžiaus asmenų, kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra ir nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis ir asmenų, kuriems dėl proto negalios ar (ir) psichinių sutrikimų nustatytas 0-40 proc. darbingumo lygis arba nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, socialinės priežiūros paslauga, kai šiuos asmenis prižiūrintys šeimos nariai ar globojantys (prižiūrintys) asmenys laikinai dėl tam tikrų priežasčių negali jais pasirūpinti.

Laikino atokvėpio paslauga, priklausomai nuo poreikio, gali būti teikiama nuo 2 iki 24 val. per parą iki 7 parų per savaitę. Maksimali nepertraukiama trukmė 1 mėnuo (išimtinais atvejais, susirgus asmenį prižiūrinčiam asmeniui, susirgus ar mirus artimam žmogui, esant nenumatytiems darbo grafiko pasikeitimams, komandiruotei,  esant konfliktinei situacijai šeimoje, šeimoje esant mažamečių vaikų, kai paslaugos gavėjo būklė šeimoje sukelia konfliktinių situacijų ne ilgiau negu trys mėnesiai). 

Atokvėpio paslaugos kaina tokia pati kaip ilgalaikės globos kaina, t.y. už mėnesį 980,00 eur asmeniui su negalia ir 1120,00 eur asmeniui su sunkia negalia. Mokėjimas už laikino atokvėpio paslaugą apskaičiuojamas proporcingai teiktos paslaugos laikotarpiui.

Klauskite

Klauskite

Norėdami paklausti užpildykite žemiau pateiktą formą
X