Naujienos

nuotrauka
Prevencinė akcija „Žinojimas saugo“

2022 m. birželio 09 d. mūsų globos namuose buvo vykdyta prevencinė akcija ,,Žinojimas Saugo“, kurios metu globos namų darbuotojai buvo supažindinti su pagrindiniais Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių reikalavimais eksploatuojamiems pastatams, pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis, evakuacijos iš pastatų principais. Pristatyta Lietuvos pasirengimo ekstremalioms situacijoms interneto svetainė lt72.lt, aptarta aktuali informacija apie gresiančius pavojus šalyje, priemonės ir veiksmai kaip minėtų pavojų išvengti ar sušvelninti jų pasekmes bei rekomenduojami apsaugojamieji veiksmai prieš nelaimę ir jai įvykus. Buvo demonstruojamas išvykimo krepšys, diskusijų metu atsakyta į darbuotojams rūpimus klausimus gaisrinės saugos temomis.

Veisiejų socialinės globos namuose darbuotojai ir gyventojai praktiškai išbandė gesinimą pirminėmis gaisro gesinimo priemonėmis - ugnies gesintuvais. Pasibaigus prevencinei akcijai buvo atlikta evakuacijos pratybos Veisiejų socialinės globos namuose imituojant gaisrą, atjungiant elektros energiją, išbandant vidaus gaisrinį vandentiekį.

Prevencinėje akcijoje dalyvavo 78 Veisiejų socialinės globos namų darbuotojai. Evakuacijos metu buvo evakuota 136 socialinės globos namų gyventojai ir 30 darbuotojų.

nuotrauka
Išvyka į Veisiejų miestelį

Paskutinę gegužės dieną globos namų gyventojų grupelė vyko pasižvalgyti po Veisiejų miestelio lankytinas vietas. Pirmiausiai apsilankėme Veisiejų krašto muziejuje, kuriame eksponuojama tarpukario Lietuvos gėrimų butelių ir etikečių paroda. Muziejaus l. e. p. vyr. muziejininkė Monika Sadauskaitė supažindino su seniausiais ir įdomiausiais buteliais ir etiketėmis. Apžiūrėję parodą vykome prie Veisiejų apžvalgos bokšto. Pasigrožėjome nuostabiais Veisiejų apylinkių vaizdais iš aukštai. Mūsų trumpos išvykos pabaigoje aplankėme skulptūrų parką „Vaikystės sodas“.

nuotrauka
Švariname mišką

Gegužės 21 dieną Veisiejų socialinės globos namų gyventojai buvo pakviesti dalyvauti projekte „Miško kuopa“. Miško valymas nuo teršėjų paliktų šiukšlių – kasdieninis miškininkų darbas, kurį vykdo ištisus metus. Kasmet miškuose surenkama apie 1000 tonų įvairių atliekų. Mūsų gyventojai kartu su girininkais rinko šiukšles Ančios paežere. Po sėkmingos misijos vaišinosi limonadu ir sausainiais.

Dažniausiai užduodami klausimai

Globos namuose apgyvendinami senyvo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis ir asmenys, turintys proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, ir kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

Pirmumo teise globos namuose apgyvendinami asmenys, nukentėję nuo nacistinės Vokietijos okupacinės valdžios.

1.    Dėl socialinių paslaugų skyrimo asmuo ar jo globėjas raštišku prašymu turi kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę, kur  pagal asmens prašymą nustatomas socialinių paslaugų poreikį individualiai pagal asmens nesavarankiškumą. Asmens nesavarankiškumas vertinamas kompleksiškai pagal asmens amžių, organizmo funkcinius sutrikimus, kitas ypatybes, turinčias įtakos asmens gebėjimui rūpintis asmeniniu gyvenimu.
2.    Asmuo (jo globėjas, rūpintojas, tėvai), pageidaujantis apsigyventi ar apgyvendinti kitą asmenį, raštu kreipiasi į savo gyvenamosios vietos savivaldybės paramos skyrių, kuriame gauna informaciją apie apgyvendinimą;
3.    Sprendimą, dėl paslaugų asmeniui skyrimo globos namuose, priima savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas asmuo) arba jo sudaryta komisija;
4.    Komisijai priėmus sprendimą apgyvendinti asmenį globos namuose, dokumentai perduodami Neįgaliųjų reikalų departamentui prie SADM;
5.    Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM globos namus parenka pagal galimybes, atsižvelgiant į asmens pageidavimą ir išdavus nukreipimą, asmuo per 1 mėnesį apgyvendinamas globos namuose;
6.    Į globos namus nepriimami asmenys, kurie apgyvendinimo metu serga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis bei esant ūmiai psichozei.
 

Veisiejų socialinės globos namų nustatytos teikiamų socialinių paslaugų kainos mėnesiui nuo 2022 metų:

Socialinės globos kaina vienam asmeniui su negalia  – 980,00 Eur;

Socialinės globos kaina vienam asmeniui su sunkia negalia  – 1120,00 Eur.

 

Laikino atokvėpio paslauga yra trumpalaikio pobūdžio nesavarankiškų ar iš dalies savarankiškų asmenų - senyvo amžiaus asmenų, kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra ir nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis ir asmenų, kuriems dėl proto negalios ar (ir) psichinių sutrikimų nustatytas 0-40 proc. darbingumo lygis arba nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, socialinės priežiūros paslauga, kai šiuos asmenis prižiūrintys šeimos nariai ar globojantys (prižiūrintys) asmenys laikinai dėl tam tikrų priežasčių negali jais pasirūpinti.

Laikino atokvėpio paslauga, priklausomai nuo poreikio, gali būti teikiama nuo 2 iki 24 val. per parą iki 7 parų per savaitę. Maksimali nepertraukiama trukmė 1 mėnuo (išimtinais atvejais, susirgus asmenį prižiūrinčiam asmeniui, susirgus ar mirus artimam žmogui, esant nenumatytiems darbo grafiko pasikeitimams, komandiruotei,  esant konfliktinei situacijai šeimoje, šeimoje esant mažamečių vaikų, kai paslaugos gavėjo būklė šeimoje sukelia konfliktinių situacijų ne ilgiau negu trys mėnesiai). 

Atokvėpio paslaugos kaina tokia pati kaip ilgalaikės globos kaina, t.y. už mėnesį 980,00 eur asmeniui su negalia ir 1120,00 eur asmeniui su sunkia negalia. Mokėjimas už laikino atokvėpio paslaugą apskaičiuojamas proporcingai teiktos paslaugos laikotarpiui.

Klauskite

Klauskite

Norėdami paklausti užpildykite žemiau pateiktą formą
X