Naujienos

 

Kaziuko mugė

Šių metų kovo 5 d. Veisiejų socialinės globos namuose jau nuo 10 val ryto. prasidėjo  Kaziuko mugės-jomarko linksmybės. Globos namų gyventojai su gera nuotaiką ir skambant liaudiškai muzikai rinkosi iš gausybės parduodamų šventės prekių. Čia buvo galima įsigyti keramikos dirbinių, rankdarbių,  siūtų ir dekoruotų krepšelių, popierinių gėlių, papuošalų, atvirukų bei skanių pyragaičių.  Visus sužavėjo laiminga Kaziuko loterija, kurioje nebuvo nelaimingų bilietų. Globos namų gyventojai ir darbuotojai gausiai aplankė šią mugę. Kai kurie iš jų  pirko, o kiti ir dovanų gavo..

Tarptautinė akiniuočių diena

„Šiandieną akinių diena.

Ji būna kartą metuose.

Ji man tokia artima,

Nes aš juos jau pametęs.“ - V. Trunca

  Šiuo mūsų globos namų poeto Vinco ketureiliu pradėjome popietę, skirtą Tarptautinei akiniuočių dienai paminėti. Aptarėme akinių atsiradimo istoriją, jų tipus. Gyventojai, kurie nešioja akinius, pasakojo savo istorijas, kada jiems pirmą kartą jų prireikė. Iš popieriaus karpėme, ir spalvotų vielučių kūrėme svajonių akinius. Visi įsitikinome, koks svarbus yra žmogui regėjimas, kurį turime saugoti.

Tarptautinė gimtosios kalbos diena

„Kalboje tauta pasisako, kas esanti, ko verta. Tautos kalboje yra išdėta visa jos prigimtis – istorija, būdo ypatybės, siela, dvasia“. – J. Jablonskis

Š. m. vasario 22 d. globos namuose minėjome Tarptautinę gimtosios kalbos dieną. Gyventojai susirinko į popietę, kurios metu išbandė savo jėgas viktorinoje, skaitė greitakalbes, pabandė ištarti ilgiausią lietuvišką žodį, parinko duotoms patarlėms tinkamas pabaigas. Keletas gyventojų paskaitė savo kūrybos eiles apie artėjantį pavasarį. Popietės pabaigoje dalyviai gražiai nuspalvino duotus paveikslėlius, iš kurių sudėliojo žodžius GIMTOJI KALBA.

Dažniausiai užduodami klausimai

Globos namuose apgyvendinami senyvo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis ir asmenys, turintys proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, ir kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

Pirmumo teise globos namuose apgyvendinami asmenys, nukentėję nuo nacistinės Vokietijos okupacinės valdžios.

1.    Dėl socialinių paslaugų skyrimo asmuo ar jo globėjas raštišku prašymu turi kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę, kur  pagal asmens prašymą nustatomas socialinių paslaugų poreikį individualiai pagal asmens nesavarankiškumą. Asmens nesavarankiškumas vertinamas kompleksiškai pagal asmens amžių, organizmo funkcinius sutrikimus, kitas ypatybes, turinčias įtakos asmens gebėjimui rūpintis asmeniniu gyvenimu.
2.    Asmuo (jo globėjas, rūpintojas, tėvai), pageidaujantis apsigyventi ar apgyvendinti kitą asmenį, raštu kreipiasi į savo gyvenamosios vietos savivaldybės paramos skyrių, kuriame gauna informaciją apie apgyvendinimą;
3.    Sprendimą, dėl paslaugų asmeniui skyrimo globos namuose, priima savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas asmuo) arba jo sudaryta komisija;
4.    Komisijai priėmus sprendimą apgyvendinti asmenį globos namuose, dokumentai perduodami Neįgaliųjų reikalų departamentui prie SADM;
5.    Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM globos namus parenka pagal galimybes, atsižvelgiant į asmens pageidavimą ir išdavus nukreipimą, asmuo per 1 mėnesį apgyvendinamas globos namuose;
6.    Į globos namus nepriimami asmenys, kurie apgyvendinimo metu serga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis bei esant ūmiai psichozei.
 

Veisiejų socialinės globos namų nustatytos teikiamų socialinių paslaugų kainos mėnesiui nuo 2021 metų:

Socialinės globos kaina vienam asmeniui su negalia  – 820,00 Eur;

Socialinės globos kaina vienam asmeniui su sunkia negalia  – 970,00 Eur.

 

Laikino atokvėpio paslauga yra trumpalaikio pobūdžio nesavarankiškų ar iš dalies savarankiškų asmenų - senyvo amžiaus asmenų, kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra ir nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis ir asmenų, kuriems dėl proto negalios ar (ir) psichinių sutrikimų nustatytas 0-40 proc. darbingumo lygis arba nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, socialinės priežiūros paslauga, kai šiuos asmenis prižiūrintys šeimos nariai ar globojantys (prižiūrintys) asmenys laikinai dėl tam tikrų priežasčių negali jais pasirūpinti.

Laikino atokvėpio paslauga, priklausomai nuo poreikio, gali būti teikiama nuo 2 iki 24 val. per parą iki 7 parų per savaitę. Maksimali nepertraukiama trukmė 1 mėnuo (išimtinais atvejais, susirgus asmenį prižiūrinčiam asmeniui, susirgus ar mirus artimam žmogui, esant nenumatytiems darbo grafiko pasikeitimams, komandiruotei,  esant konfliktinei situacijai šeimoje, šeimoje esant mažamečių vaikų, kai paslaugos gavėjo būklė šeimoje sukelia konfliktinių situacijų ne ilgiau negu trys mėnesiai). 

Atokvėpio paslaugos kaina tokia pati kaip ilgalaikės globos kaina, t.y. už mėnesį 820,00 eur asmeniui su negalia ir 970,00 eur asmeniui su sunkia negalia. Mokėjimas už laikino atokvėpio paslaugą apskaičiuojamas proporcingai teiktos paslaugos laikotarpiui.

Klauskite

Klauskite

Norėdami paklausti užpildykite žemiau pateiktą formą
&nbps;
X