Naujienos

nuotrauka
Sveikiname Onutes

Liepos 26 d. popietę sveikinome globos namuose gyvenančias Onutes. Šis senovinis vardas po truputį retėja mūsų gyventojų gretose, bet vis dar turime 5 Onutes: Oną Emiliją Ivoškienę, Oną Sadauskienę, Oną Tyševič, Oną Šukytę ir Julijoną Oną Stankevičienę. Visoms varduvininkėms buvo įteiktos dovanėlės ir palinkėta ilgų gyvenimo metų bei stiprios sveikatos. Po sveikinimų žaidėme žaidimus, dalyvavome estafetėse, klausėmės nuotaikingos muzikos.

nuotrauka
Išvyka į Veisiejų miestelį

Liepos 22 d. popietę grupelė gyventojų, lydimi darbuotojų, išsiruošė aplankyti Veisiejų miestelio įžymybių. Pirmiausiai aplankėme L. Zamenhofo gatvėje įsikūrusią Nelie Vin Garage  galeriją, kurios savininkė eksponuoja ne tik savo skaitmeninės tapybos, tačiau ir kitų meno kūrėjų darbus. Apžiūrėję ir pasigrožėję galerijos darbais, patraukėme iki toje pačioje gatvėje esančio paminklo, kuris žymi toje vietoje stovėjusį namą, kuriame gyveno ir esperanto kalbą baigė kurti šios kalbos kūrėjas Liudvikas Zamenhofas. Prie paminklo susipažinome su kalbos atsiradimo istorija, pabandėme išmokti keletą žodžių  esperanto kalba. Pasimokinę žodžių, patraukėme  toliau ta pačia gatve iki maudyklos, kur visi pasėdėjome, pailsėjome, klausėmės gyventojo V. Truncos eilių, grožėjomės atplaukusiomis gulbių ir ančių šeimynomis. Pailsėję nusprendėme, kad dar turime jėgų ir galime aplankyti Veisiejų miesto parką ir jame esančią žaidimų aikštelę, o pakeliui į namus dar užsukome į regioninio parko direkciją.

nuotrauka
Tarptautinė šachmatų diena

Liepos 20 diena – Tarptautinė šachmatų diena. Šios dienos proga globos namuose surengėme šachmatų turnyrą, kuriame varžėsi 4 dalyviai. Po įnirtingos kovos I – ąją vietą laimėjo Edmundas Gadišauskas, II- ąją Jonas Karalevičius ir garbingą III-iają Algimantas Jašinauskas. Prizininkai buvo apdovanoti saldžiomis dovanėlėmis.

Dažniausiai užduodami klausimai

Globos namuose apgyvendinami senyvo amžiaus asmenys, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis ir asmenys, turintys proto negalią ir (ar) psichikos sutrikimų, dėl kurių jiems nustatytas 0-40 procentų darbingumo lygis arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, ir kuriems nustatytas specialusis nuolatinės slaugos ar specialusis nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikis.

Pirmumo teise globos namuose apgyvendinami asmenys, nukentėję nuo nacistinės Vokietijos okupacinės valdžios.

1.    Dėl socialinių paslaugų skyrimo asmuo ar jo globėjas raštišku prašymu turi kreiptis į savo gyvenamosios vietos savivaldybę, kur  pagal asmens prašymą nustatomas socialinių paslaugų poreikį individualiai pagal asmens nesavarankiškumą. Asmens nesavarankiškumas vertinamas kompleksiškai pagal asmens amžių, organizmo funkcinius sutrikimus, kitas ypatybes, turinčias įtakos asmens gebėjimui rūpintis asmeniniu gyvenimu.
2.    Asmuo (jo globėjas, rūpintojas, tėvai), pageidaujantis apsigyventi ar apgyvendinti kitą asmenį, raštu kreipiasi į savo gyvenamosios vietos savivaldybės paramos skyrių, kuriame gauna informaciją apie apgyvendinimą;
3.    Sprendimą, dėl paslaugų asmeniui skyrimo globos namuose, priima savivaldybės administracijos direktorius (jo įgaliotas asmuo) arba jo sudaryta komisija;
4.    Komisijai priėmus sprendimą apgyvendinti asmenį globos namuose, dokumentai perduodami Neįgaliųjų reikalų departamentui prie SADM;
5.    Neįgaliųjų reikalų departamentas prie SADM globos namus parenka pagal galimybes, atsižvelgiant į asmens pageidavimą ir išdavus nukreipimą, asmuo per 1 mėnesį apgyvendinamas globos namuose;
6.    Į globos namus nepriimami asmenys, kurie apgyvendinimo metu serga ūmiomis infekcinėmis ar kitomis pavojingomis užkrečiamomis ligomis bei esant ūmiai psichozei.
 

Veisiejų socialinės globos namų nustatytos teikiamų socialinių paslaugų kainos mėnesiui nuo 2021 metų:

Socialinės globos kaina vienam asmeniui su negalia  – 820,00 Eur;

Socialinės globos kaina vienam asmeniui su sunkia negalia  – 970,00 Eur.

 

Laikino atokvėpio paslauga yra trumpalaikio pobūdžio nesavarankiškų ar iš dalies savarankiškų asmenų - senyvo amžiaus asmenų, kuriems būtina nuolatinė specialistų priežiūra ir nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis ir asmenų, kuriems dėl proto negalios ar (ir) psichinių sutrikimų nustatytas 0-40 proc. darbingumo lygis arba nustatytas didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, socialinės priežiūros paslauga, kai šiuos asmenis prižiūrintys šeimos nariai ar globojantys (prižiūrintys) asmenys laikinai dėl tam tikrų priežasčių negali jais pasirūpinti.

Laikino atokvėpio paslauga, priklausomai nuo poreikio, gali būti teikiama nuo 2 iki 24 val. per parą iki 7 parų per savaitę. Maksimali nepertraukiama trukmė 1 mėnuo (išimtinais atvejais, susirgus asmenį prižiūrinčiam asmeniui, susirgus ar mirus artimam žmogui, esant nenumatytiems darbo grafiko pasikeitimams, komandiruotei,  esant konfliktinei situacijai šeimoje, šeimoje esant mažamečių vaikų, kai paslaugos gavėjo būklė šeimoje sukelia konfliktinių situacijų ne ilgiau negu trys mėnesiai). 

Atokvėpio paslaugos kaina tokia pati kaip ilgalaikės globos kaina, t.y. už mėnesį 820,00 eur asmeniui su negalia ir 970,00 eur asmeniui su sunkia negalia. Mokėjimas už laikino atokvėpio paslaugą apskaičiuojamas proporcingai teiktos paslaugos laikotarpiui.

Klauskite

Klauskite

Norėdami paklausti užpildykite žemiau pateiktą formą
&nbps;
X