Naujienos

Komandiruotė į Italiją

Rugsėjo 25 - 29 d. Veisiejų socialinės globos namų vadovai, kartu su Skemų ir Panevėžio globos namų delegacija, viešėjo Italijoje. Susipažinome su Apulijos regiono teikiamomis socialinėmis paslaugomis neįgaliems asmenims. Apsilankėme grupinio gyvenimo namuose "Villa Libera", kuriuose gyvena asmenys su psichine negalia. Taip pat lankėmės Alzheimeriu sergančių žmonių dienos centre Centro diurno "Uria", neįgaliųjų vaikų dienos centre "Coure con le ali". Kartu dalijomės gerąja patirtimi pristatant ir mūsų įstaigos veiklą, aptariant kultūrų skirtumus. Lankėme istorinius ir UNESCO pasaulio paveldo sąraše esančius objektus. Pasirašyta bendradarbiavimo sutartis su Italijos New Service Societa Cooperativa Sociale Onlus organizacija.

X