Darbuotojų kontaktai

Administracija

 

Zigmas Kukučionis

Direktorius      
tel. (8 318)  56 282    
el. paštas: zigmas.kukucionis@veisiejusgn.ltsekretore@veisiejusgn.lt

 

 

Asta Žalnerauskienė

Sekretorė    
tel. (8 318)  56 286   
el. paštas: sekretore@veisiejusgn.lt
 

Apskaitos ir finansų padalinys

 

Rita Turčinavičienė

vyr. buhalterė
tel. (8 318)  56 653
el. paštas:  rita.turcinaviciene@veisiejusgn.lt;
sekretore@veisiejusgn.lt

 

 

Jurgita Česnienė

buhalterė-kasininkė
tel. (8 318)  44 206
el. paštas: jurgita.cesniene@veisiejusgn.lt;
sekretore@veisiejusgn.lt

 

 

Irma Kunsevičienė

viešųjų pirkimų specialistė
tel. (8 318)  44 205
el.paštas:    irma.kunseviciene@veisiejusgn.lt; sekretore@veisiejusgn.lt

Socialinio darbo padalinys

 

Ingrida Želionienė

Soc. darbo padalinio vadovė
tel. (8 318)  44 200
el. paštas:  ingrida.zelioniene@veisiejusgn.lt;
sekretore@veisiejusgn.lt

 

 

Jurgita Sadeckienė

Socialiniai darbuotojai
tel. (8 318)  44 201
el. paštas: socdarbuotojai@veisiejusgn.ltsekretore@veisiejusgn.lt

 

 

Eglė Jančiauskienė

Socialiniai darbuotojai
tel. (8 318)  44 201
el. paštas: socdarbuotojai@veisiejusgn.ltsekretore@veisiejusgn.lt

Daiva Kočiūnienė

Socialiniai darbuotojai
tel. (8 318)  44 201
el. paštas: socdarbuotojai@veisiejusgn.ltsekretore@veisiejusgn.lt

Sonata Varnelienė

Socialinė darbuotoja
tel. (8 318)  44 202
el. paštas: socdarbuotojai@veisiejusgn.lt;   sekretore@veisiejusgn.lt

Inga Pupininkaitė

Socialinė darbuotoja
tel. (8 318)  44 202
el. paštas: socdarbuotojai@veisiejusgn.lt;   sekretore@veisiejusgn.lt

Medicininės reabilitacijos padalinys

 

Zita Narkevičienė

med. reabilitacijos padalinio vadovė
tel. (8 318)  44 203
el. paštas: zita.narkeviciene@veisiejusgn.lt;
sekretore@veisiejusgn.lt

 

 

Valerija Žukauskienė

gydytoja
tel. (8 318)  44 203
el. paštas: sekretore@veisiejusgn.lt

 

 

Vladimiras Bobrovas

psichiatras
tel. (8 318)  44 203
el. paštas: sekretore@veisiejusgn.lt

Vilma Barkauskienė

bendr. praktikos slaugytoja
tel. (8 318)  44 203
el. paštas: sekretore@veisiejusgn.lt

Jolanta Bendoravičienė

bendr. praktikos slaugytoja
tel. (8 318)  44 203
el. paštas: sekretore@veisiejusgn.lt

Jūratė Savukynienė

bendr. praktikos slaugytoja
tel. (8 318)  44 203
el. paštas: sekretore@veisiejusgn.lt

Ramunė Slavinskienė

bendr. praktikos slaugytoja
tel. (8 318)  44 203
el. paštas: sekretore@veisiejusgn.lt

Nijolė Aranauskienė

bendr. praktikos slaugytoja
tel. (8 318)  44 203
el. paštas: sekretore@veisiejusgn.lt

Maisto paruošimo padalinys

 

Laimutė Kiaulevičienė

Dietistė
tel. (8 318)  44 208
el. paštas:  laimute.kiauleviciene@veisiejusgn.ltsekretore@veisiejusgn.lt

Ūkio dalies padalinys

 

 

direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams
tel. (8 318)  44 207
el. paštas: sekretore@veisiejusgn.lt

 

 

Birutė Račkauskienė

sandėlininkė
tel. (8 318)  44 204
el. paštas: sandelininke@veisiejusgn.lt

 

 

 

budintys
tel. (8 318)  44 209

&nbps;
X