Informacija apie komisijas ir darbo grupes (jų veikla)

Tarnybinių pranešimų, skundų ir konfliktų nagrinėjimo komisija

Komisijos pirmininkas – Ingrida Želionienė, direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui.

Nariai: Zita Narkevičienė, sveikatos priežiūros padalinio vadovė

Sonata Varnelienė, soc. darbuotoja;

Jurgita Sadeckienė, soc. darbuotoja.

 

 

Medžiagų, atsargų bei paslaugų išlaidoms nurašymo komisija

Komisijos pirmininkas –Jurgita Sadeckienė, soc. darbuotoja.

Nariai:- Ingrida Želionienė, direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui;

Vilius Mikelionis, elektrikas;

Vilija Damanskienė, soc. darbuotojų padėjėja;

Daiva Varnienė, kineziterapeutė.

 

Gyvenamųjų patalpų tikrinimo komisija

Komisijos pirmininkas – Ingrida Želionienė, direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui.

Nariai:- Zita Narkevičienė, sveikatos priežiūros padalinio vadovė;

Jūratė Žaliaduonienė, soc. darbuotojų padėjėja;

Zita Balčiuvienė, soc. darbuotojų padėjėja.

 

Gyventojų taryba

Komisijos pirmininkas – Kostas Januševičius.

Sekretorė –Eglė Jančiauskienė, soc. darbuotoja;

Nariai: Gražina Elsterienė;

Žygimantas Bieliauskas;

Angelė Barysienė;

Rolandas Kaleinikas.

 

Darbo taryba

Pirmininkas -  Daiva Varnienė, kineziterapeutė.

Nariai: Ramunė Andrulionienė, soc. darbuotojų padėjėja;

Aldona Balevičienė, slaugytojų padėjėja;

Daiva Kočiūnienė, soc. darbuotoja;

Jurgita Sadeckienė, soc. darbuotoja.

 

Viešųjų pirkimų komisija

Pirmininkas – Jurgita Česnienė, buhalterė.

Nariai: Ingrida Želionienė, direktoriaus pavaduotoja socialiniam darbui.

Zita Narkevičienė, sveikatos priežiūros padalinio vadovė;

Rita Turčinavičienė, vyr. buhalterė;

Virginija Mikelionienė, laikinai einanti maisto ruošimo padalinio vadovo pareigas;

Daiva Varnienė, kineziterapeutė;

Vilius Mikelionis, elektrikas.

 

 

X